22 december

22 december

45 eerste lezing: 1 Sam. 1, 24-28

Hanna dankt de Heer voor de geboorte van Samuël.

Uit het eerste Boek Samuël.
In die dagen nam Hanna Samuël mee,
met een driejarige stier, een efa meel en een zak wijn.
Zij bracht de jongen, zo klein als hij was,
naar de tempel van de Heer in Silo.
Zij slachtten de stier en brachten de jongen naar Eli.
Daarbij zei Hanna:
“Met uw verlof, mijn heer, zo waar u leeft, mijn heer,
ik ben de vrouw, die hier gestaan heeft
om tot de Heer te bidden, in uw tegenwoordigheid.
Om deze jongen heb ik gebeden
en de Heer heeft mij gegeven wat ik van Hem heb afgesmeekt.
Daarom sta ik hem aan de Heer af.
Zolang hij leeft, blijft hij de Heer afgestaan.”
En zij bogen zich daar voor God de Heer neer.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: 1 Sam. 2, 1, 4-5, 6-7, 8abcd

Refrein:
De Heer doet mijn hart van vreugde slaan.

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan,
mijn God heeft mijn hoofd opgeheven.
Nu sta ik mijn mededingers te woord,
omdat ik zijn bijstand geniet.

De bogen der dapperen worden gebroken,
de zwakken worden met kracht omgord.
De rijken moeten hun brood gaan verdienen,
die honger leed hoeft geen werk meer te doen.

De kinderloze baart zeven maal,
de schoot van de moeder verdort.
De Heer beschikt over sterven en leven,
Hij leidt naar de dood en Hij roept weer terug.
De Heer schenkt armoede: evenals rijkdom,
vernedering brengt Hij en eer.

Hij richt de onmachtige op uit het stof,
verheft uit het vuil de geringe;
Hij geeft hem een zetel onder de vorsten,
verleent hem een eervolle plaats.
Want Hij is de heer van de zuilen der aarde
waarop Hij de aardschijf eens heeft geplaatst.

vers voor het evangelie

Alleluia.
Koning der naties en hoeksteen der kerk:
kom, en verlos de mens die Gij uit klei hebt gevormd.
Alleluia.

46 evangelie: Lc. 1, 46-56

Hij die machtig is heeft aan mij zijn wonderwerken gedaan.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Bij haar bezoek aan Elisabeth sprak Maria:
“Mijn hart prijst hoog de Heer.
Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.
En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig,
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.
Hij toont de kracht van zijn arm;
slaat trotsen van hart uiteen.
Heersers ontneemt Hij hun troon,
maar Hij verheft de geringen.
Die hongeren overlaadt Hij met gaven,
en rijken zendt Hij heen met lege handen.
Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig
jegens Abraham en zijn geslacht,
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.”
Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was,
keerde zij naar huis terug.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments