1e week van de advent, maandag

1e week van de advent, maandag

In de jaren dat op de zondagen de B- of C-cyclus wordt gevolgd, neemt men deze lezing:

1 eerste lezing: Jes. 2, 1-5

De Heer verzamelt alle volken in zijn rijk van vrede.

Uit de Profeet Jesaja.
Visioen wat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft
betreffende Juda en Jeruzalem.
Op het einde der dagen
zal de berg van ‘s Heren tempel
oprijzen boven alle bergen
en uitsteken boven alle heuvels.
Alle volkeren zullen erheen stromen
en talloze naties erheen trekken.
En zij zullen zeggen:
Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons zijn wegen wijzen
en wij zullen zijn paden bewandelen.
Want uit Sion komt de Wet,
het woord van de Heer uit Jeruzalem.
Oordelen zal Hij de volkeren,
rechtspreken over de talloze naties.
En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers,
hun speren tot sikkels.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander,
noch zullen zij zich bekwamen in de strijd.
Huis van Jakob, kom,
laat ons wandelen in het licht van de Heer.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

In de jaren dat op de zondagen de A-cyclus wordt gevolgd, neemt men deze lezing:

1a eerste lezing: Jes. 4, 2-6

De Messias zal de roem zijn van allen die behouden blijven.

Uit de Profeet Jesaja.
Op die dag
zal de loot van de Heer
een luisterrijk sieraad zijn
en wordt de vrucht van het land
een heerlijke roem
voor wie uit Israël behouden zijn gebleven.
Dan zal het zo zijn,
dat alle overlevenden in Sion,
alle overgeblevenen in Jeruzalem
heilig genoemd zullen worden,
al diegenen die ten leven
in Jeruzalem zijn opgeschreven.
Wanneer de Heer zal hebben weggewassen
het vuil van de dochter Sion,
wanneer Hij de bloedvlekken van Jeruzalem
zal hebben weggespoeld
door de adem van het gericht
en de adem van de verwoesting,
dan zal de Heer komen,
en over heel de Sionsberg
en over allen, die daar samenzijn
zal Hij overdag een wolk van rook scheppen
en een heldere vuurgloed ‘s nachts,
en de Glorie van de Heer
zal hen allen overdekken
als een schutdak en een tent,
schaduw gevend tegen de hitte van de dag
en bescherming biedend tegen onweer en regen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 122 (121), 1-2, 3-4a, 8-9

Refrein:
Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd:
naar U trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Terwille van mijn broeders en mijn makkers
wens ik u vrede toe;
terwille van het huis van onze God
bid ik voor u om zegen.

vers voor het evangelie: Ps. 80, 4  (79, 4)

Alleluia.
God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Alleluia.

2 evangelie: Mt. 8, 5-11

Velen zullen komen uit het oosten en het westen en aanzitten in 
het Rijk der Hemelen.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd toen Jezus in Kafarnaüm aangekomen was,
kwam een honderdman naar Hem toe,
die zijn hulp inriep met de woorden:
“Heer,
mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijk pijn.”
Hij sprak tot hem:
“Ik zal hem komen genezen.”
Maar de honderdman antwoordde:
“Heer, ik ben het niet waard, dat Gij onder mijn dak komt;
maar een enkel woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
“Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschappen onder mij;
en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat;
en tot een ander: kom, en hij komt;
en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd
en zei tot hen die Hem volgden:
“Voorwaar, Ik zeg u:
Bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden.
Ik zeg u,
dat velen uit het oosten en het westen zullen komen
en met Abraham en Isaäk en Jakob
zullen aanzitten in het Rijk der hemelen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments