8e zondag door het jaar B

8e zondag door het jaar B

131 eerste lezing: Hos. 2, 16b. 17b. 21-22

Ik neem u als Mijn bruid, voor altijd.

Uit de profeet Hosea.
Dit zegt de Heer:
Ik zorg dat uw moeder Israël naar de woestijn gaat
en Ik spreek tot haar hart.
Daar wordt zij weer gewillig,
zoals in de dagen van haar jeugd,
toen zij optrok uit Egypte.
Ik neem u als Mijn bruid, voor altijd,
als Mijn bruid, in recht en gerechtigheid,
in goedheid en erbarming,
als Mijn bruid, in onverbrekelijke trouw:
dan zult gij de Heer leren kennen.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 103 (102), 1-2, 3-4, 8 en 10, 12-13

Refrein:
De Heer is barmhartig en welgezind.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.

Zover als de afstand van oost tot west,
zover verdrijft Hij van ons de zonde.
Zozeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief.

132 tweede lezing: 2 Kor. 3, 1b-6

Gij zijt een open brief van Christus met onze hulp 
opgesteld.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,

hebben wij behoefte aan getuigschriften voor u of van u
zoals anderen?
Gij zelf zijt onze aanbeveling,
geschreven in ons hart, voor allen te zien en te lezen:
een open brief van Christus, met onze hulp opgesteld,
niet met inkt geschreven,
maar met de Geest van de levende God,
niet op stenen tafelen,
maar in de harten van levende mensen.
Zo groot is ons Godsvertrouwen
dankzij Christus.
Nogmaals:
dit betekent niet, dat wij uit onszelf bekwaam zijn,
zodat wij ons enige verdienste kunnen toeschrijven.
Heel onze bekwaamheid komt van God.
Hij is het, die ons bekwaam heeft gemaakt
dienaars te zijn van een nieuw verbond,
niet van de letter, maar van de Geest.
Want de letter doodt,
maar de Geest maakt levend.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Joh. 14, 5

Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer.
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.
Alleluia.

133 evangelie: Mc.2, 18-22

De bruidegom is bij hen.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd, toen de leerlingen van Johannes en de Farizeeën
eens een vastendag hielden, kwam men Jezus vragen:
“Waarom vasten
de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel,
maar uw leerlingen niet?”
Jezus sprak tot hen:
“Kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten,
zolang de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben,
kunnen ze niet vasten.
Er zullen echter dagen komen,
dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan,
in die tijd, zullen ze vasten.
Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof
op een oud kleed.
Anders trekt het ingezette stuk eraan,
het nieuwe stuk aan het oude,
en de scheur wordt nog groter.
En niemand doet jonge wijn in oude zakken;
anders doet de wijn de zakken bersten
en de wijn gaat verloren met de zakken.
Neen, jonge wijn in nieuwe zakken.”
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments