Kerstmis – dageraadsmis

Kerstmis – dageraadsmis – jaar A, B en C

19 eerste lezing: Jes. 62, 11-12

Uw Redder is op komst.

Uit de profeet Jesaja.
De Heer laat het over heel de aarde verkondigen:
“Spreek tot Vrouwe Sion:
uw Redder is op komst.
Zij, die hij zich verworven heeft,
komen met hem mee;
zij, die hij zich gewonnen heeft,
gaan voor hem uit.
Zij zullen heten:
Heilig Volk,
Verlosten van de Heer,
en gij zult heten:
Beminde,
Nooit verlaten stad.”
Woord van de Heer.
Wij danken God

tussenzang: psalm 97 (96), 1 en 6, 11-12

Refrein:
Heden straalt het licht over ons,
omdat ons de Heer is geboren.

De Heer is Koning, de aarde moet juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.

De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

De Heer heeft hen lief die het kwade haten,
Hij houdt over zijn getrouwen de wacht
en redt hen uit wrede handen.

Steeds komt er licht voor de vromen,
geluk voor oprechten van hart.

20 tweede lezing: Tit. 3, 4-7

God heeft ons gered omdat Hij barmhartig is.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus.
Dierbare,
de goedheid en mensenliefde van God, onze Heiland,
is op aarde verschenen,
en Hij heeft ons gered,
niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben,
maar alleen omdat Hij barmhartig is.
Hij heeft ons gered
door het bad van de wedergeboorte
en vernieuwing door de heilige Geest.
Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort
door Christus, onze Heiland.
Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd
en erfgenamen geworden van het eeuwige leven
waar onze hoop op gericht is.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Lc. 2, 14

Alleluia.
Eer aan God in den hoge en op aarde vrede
onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.
Alleluia.

21 evangelie: Luc. 2, 15-20

De herders vonden Maria, Jozef en het kind.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Zodra de engelen weer van hen weggegaan waren naar de hemel,
zeiden de herders tot elkaar:
“Komt, laten we naar Betlehem gaan
om te zien wat er gebeurd is
en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.”
Ze haastten zich er heen
en vonden Maria en Jozef
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag.
Toen ze dit gezien hadden,
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.
Allen die het hoorden stonden verwonderd
over hetgeen de herders hun verhaalden.
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en overwoog ze bij zichzelf.
De herders keerden terug,
terwijl zij God verheerlijkten en loofden
om alles wat zij gehoord en gezien hadden;
het was juist zoals hun gezegd was.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments