9e zondag door het jaar A

9e zondag door het jaar A

134 eerste lezing: Deut. 11, 18. 26-28

Zo stel ik u heden zegen voor en vloek.

Uit het boek Deuteronomium.
Mozes sprak tot het volk:
“Prent mijn woorden in uw hart en in uw ziel,
bind ze als een teken op uw hand
en draag ze als een band om uw voorhoofd.
Zo stel ik u heden zegen voor en vloek:
zegen als gij gehoorzaamt aan de geboden van de Heer,
die ik u heden geef;
vloek als gij aan zijn geboden niet gehoorzaamt
en afwijkt van de weg die ik u heden voorschrijf,
door achter andere goden aan te lopen, die gij niet kent.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 31 (30), 2-3a, 3bc-4, 17 en 25

Refrein: Wees mij een rots, Heer, waar ik vluchten kan.

Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.

Rechtvaardige God, bevrijd mij,
aanhoor mij en red mij met spoed.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.

Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids.

Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen,
red mij door uw genade.

Schept moed en weest onverschrokken,
gij allen die hoopt op de Heer.

135 tweede lezing: Rom. 3, 21-25a. 28

De mens wordt gerechtvaardigd door te geloven, niet
door de wet te onderhouden.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
Nu is, buiten de wet om,
Gods gerechtigheid openbaar geworden,
waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen:
Gods gerechtigheid,
die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt
aan allen die geloven, zonder enig onderscheid.
Want allen hebben gezondigd
en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid.
En allen worden zij om niet
door zijn genade gerechtvaardigd,
krachtens de verlossing, die in Christus Jezus is.
Hem heeft God, voor wie gelooft
aangewezen als zoenoffer door zijn bloed.
Ik beweer
dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven,
niet door de wet te onderhouden.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

136 evangelie: Mt. 7, 21-27

Het huis dat op de rotsgrond is gebouwd of op het zand.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn Leerlingen:
“Niet ieder die tot Mij zegt:
Heer, Heer,
zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen,
maar hij die de wil doet van mijn Vader,
die in de hemel is,
Velen zullen op die dag tot Mij zeggen:
Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd
en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven
en in uw Naam veel wonderen gedaan?
Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren:
Nooit heb Ik u gekend;
gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet!
Ieder nu, die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt,
kan men vergelijken als een verstandig man,
die zijn huis op rotsgrond bouwde.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij stortten zich op het huis,
maar het viel niet in,
want het stond gegrondvest op de rots.
Maar ieder die deze woorden van Mij hoort,
doch er niet naar handelt,
kan men vergelijken met een dwaas,
die zijn huis bouwde op zand.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij beukten dat huis,
zodat het volledig verwoest werd.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments