LES 9

NEGENDE LES

DE MENSWORDING VAN GOD DE ZOON

 

Art. 3. “Die ontvangen is van de H. Geest, geboren uit de Maagd Maria”.

 

76.   (4) Wat wil zeggen: God de Zoon is mens geworden?

God de Zoon is mens geworden wil zeggen: God de Zoon heeft een menselijke ziel en een menselijk lichaam aangenomen.

77.   (4) Is de Godmens in alles aan ons gelijk geworden?

De Godmens is in alles aan ons gelijk geworden, behalve in de zonde.

78.   (6) Hoe is God de Zoon mens geworden?

God de Zoon is mens geworden uit de Allerheiligste Maagd Maria door een bijzondere inwerking van de Heilige Geest.

79.   (3) Wie is de Moeder van Jezus Christus?

De Moeder van Jezus Christus is de H. Maagd Maria.

80.   (4) Is Maria werkelijk de Moeder van God?

Maria is werkelijk de Moeder van God, want haar Zoon Jezus is werkelijk God.

81.   (5) Waarom wordt Maria de H. Maagd genoemd?

Maria wordt de H. Maagd genoemd, omdat Zij de zuiverste en heiligste van alle mensen is en altijd maagd is gebleven.

82.   (3) Wie is de H.Jozef?

De H. Jozef is de voedstervader van Jezus Christus.

83.   (3) Waar is Jezus geboren?

Jezus is geboren te Bethlehem in een stal.

84.   (3) Wanneer vieren wij het feest van Jezus’ geboorte?

Het feest van Jezus’ geboorte vieren wij op Kerstmis: 25 december.

85.   (5) Waarom is God de Zoon mens geworden?

God de Zoon is mens geworden:

1.  om voor de zonden van de mensen aan Zijn Vader voldoening te geven;
2.  om voor ons de genade en het recht op de Hemel te verdienen;
3.  om ons door Zijn voorbeeld en Zijn leer de weg naar de Hemel te wijzen.