LES 8

ACHTSTE LES

JEZUS CHRISTUS

 

Art. 2. “En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer”.

 

69.   (3) Wie is de Verlosser?

De Verlosser is onze Heer, Jezus Christus.

70.   (3) Wie is Jezus Christus?

Jezus Christus is God de Zoon, Die voor ons is mens geworden.

71.   (4) Is Jezus Christus God en mens tegelijk?

Jezus Christus is God en mens tegelijk: Hij is de Godmens.

72.   (5) Zijn er in Christus twee naturen?

In Christus zijn twee naturen: de goddelijke natuur en de menselijke natuur.

73.   (5) Zijn er in Christus ook twee personen?

Christus is maar één Persoon: de Goddelijke Persoon, God de Zoon.

74.   (5) Wat betekenen de namen “Jezus”, “Christus”?

“Jezus”betekent: “De Heer redt”, “Christus”betekent: “Gezalfde”.

Feestdag van de Zoete Naam Jezus. De Engel des Heren sprak tot Jozef: “Gij zult Hem Jezus noemen, want Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden.” Mt. 1, 20, 21.

75.   (5) Waarom noemen wij Jezus Christus onze Heer?

Wij noemen Jezus Christus onze Heer: omdat Hij ons verlost heeft en wij Hem dus geheel toebehoren.