LES 7

ZEVENDE LES

DE VOORBEREIDING OP DE VERLOSSER

 

64.  (4) Heeft God terstond na de zonde van Adam de Verlosser gezonden?

God heeft wel terstond na de zonde van Adam de Verlosser beloofd, maar Hem pas vele eeuwen later gezonden.

65.   (4) Hoe heeft God de wereld op de komst van de Verlosser voorbereid?

God heeft de wereld op de komst van de Verlosser voorbereid door het Oude Verbond.

66.   (4) Wat is het Oude Verbond?

Het Oude Verbond is het verbond, dat God sloot met het uitverkoren Joodse volk.

“Zie, dat is van Mijn kant het Verbond met u: Gij zult de vader worden van een menigte volken! Uw God zal Ik zijn en van uw kroost na u.” Gen. 17, 4, 7.

67.   (5) Hoe heeft God het Joodse volk op de komst van de Verlosser voorbereid?

God heeft het Joodse volk op de komst van de Verlosser voorbereid:

1.  door de belofte over de Verlosser steeds duidelijker te herhalen.
2.  door bijzonderheden over de toekomstige Verlosser te openbaren.

68.   (4) Aan wie werd de komst van de Verlosser aangekondigd?

De komst van de Verlosser werd aangekondigd aan de H. Maagd Maria, toen de Aartsengel Gabriël haar boodschapte, dat zij tot Moeder van de Verlosser was uitverkoren.

Wij herdenken deze aankondiging op de feestdag van Maria Boodschap: 25 maart, en door driemaal daags “De Engel des Heren te bidden.

Toen de Verlossing was voltrokken, eindigde het Oude Verbond en begon het Nieuwe Verbond. In dit Nieuwe Verbond geeft God de genade om zalig te kunnen worden aan alle mensen door Jezus Christus, de Middelaar van het Nieuwe Verbond.