LES 62

TWEE EN ZESTIGSTE LES

HET APOSTOLAAT

 

534  (7) Zijn wij echt katholiek, als wij alleen maar zorgen voor ons eigen zieleheil?

Wij zijn niet echt katholiek, als wij alleen maar zorgen voor ons eigen zieleheil, maar wij zijn ook verplicht zorgen voor het zieleheil van onze medemensen, door apostolaat te beoefenen.

535  (7) Hoe moeten wij apostolaat beoefenen?

Wij moeten apostolaat beoefenen door ons gebed en ons goede voorbeeld, door onze offers en onze daden.

“Mijn broeders, wanneer iemand van u is afgedwaald van de waarheid, en een ander brengt hem tot inkeer: weet dan, dat hij, die een zondaar van zijn dwaalweg bekeert, diens ziel van de dood zal redden, en een menigte zonden bedekken.” (Jak. 5, 19-20)

“Zo moeten ook uw licht voor de mensen schijnen, opdat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader verheerlijken, Die in de Hemel is.” (Mt. 5, 16)

536  (7) Jegens welke landen moeten wij vooral apostolaat beoefenen?

Wij moeten vooral apostolaat beoefenen jegens de Missielanden en ons eigen vaderland.

537  (7) Hoe moeten wij de missielanden steunen?

Wij moeten de Missielanden steunen door ons gebed en over, en ook doorlichten zijn van de Pauselijke Missie genootschappen.

Missiezondag.

538  (7) Hoe beoefenen wij apostolaat jegens ons vaderland?

Wij beoefenen apostolaat jegens ons vaderland door een voorbeeldig katholiek leven, door anderen in kennis te brengen met het katholieke geloof en door ons gebed voor onze niet katholieke medeburgers.

“Weest altijd tot verantwoording bereid aan iedereen, die u rekenschap vraagt van de hoop, die in u leeft.” (1 Petr. 3, 15)