LES 61

EEN EN ZESTIGSTE LES

HET VIERDE GEBOD EN HET VIJFDE GEBOD VAN DE H. KERK

 

530  (3) Zeg het vierde gebod van de H. Kerk.

“Gij zult tenminste eenmaal per jaar biechten.”

531  (4) Wat gebiedt de H. Kerk in het vierde gebod?

De H. Kerk gebied in het vierde gebod, dat alle gelovigen, die tot de jaren van verstand gekomen zijn, al hun doodzonden minstens ééns in jaar oprecht biechten.

532  (3) Zeg het vijfde gebod van de H. Kerk.

“Gij zult in de Paastijd de H. Communie ontvangen.”

533  (?) Wat gebiedt de H. Kerk in het vijfde gebod?

De H. Kerk gebiedt in het vijfde gebod dat alle gelovigen, die tot de jaren van verstand gekomen zijn, gedurende de Paartijd waardig de H. Communie ontvangen, liefst in de parochiekerk.