LES 60

ZESTIGSTE LES

HET DERDE GEBOD VAN DE KERK

 

523  (?) Waartoe dient de christelijke versterving?

De christelijke versterving dient om boete te doen voor onze zonden en ons zelf te leren beheersen, zodat wij Christus beter kunnen navolgen.

“Doodt wat aards is in uw leden: ontucht, onreinheid, drift, boze begeerte en hebzucht.” (Kol. 3, 5)

“Zij, die Christus toebehoren hebben het vlees gekruisigd met zijn driften en begeerten.” (Gal. 5, 24)

524  (6) Tot welke lichamelijke versterving verplicht ons de H. Kerk in het bijzonder?

De H. Kerk verplicht ons in het bijzonder tot vasten en onthouding.

525  (3) Zeg het derde gebod van de H. Kerk.

“Gij zult op onthoudingsdagen geen vlees gebruiken en op vastendagen vasten.”

526  (4) Wat verbiedt de H. Kerk op onthoudingsdagen?

Op onthoudingsdagen verbiedt de H. Kerk vlees en jus uit vlees te gebruiken, maar spijzen met dierenvet zijn geoorloofd.

527  (4) Wie moeten zich onthouden?

Zich onthouden moeten zij, die zeven jaar zijn of ouder, als zij niet om wettige reden ontslagen zijn.

528  (5) Wat verbiedt de H. Kerk op vastendagen?

Op de vastendagen verbiedt de H. Kerk meer dan ééns een volle maaltijd te gebruiken. Het is echter geoorloofd ’s morgens en ’s avonds enige spijzen te gebruiken volgens de goedgekeurde gewoonten van het land.

529  (5) Wie moeten vasten?

Vasten moeten de mensen tussen 21 en 59 jaar, als zij niet door ziekte, zware arbeid of een andere wettige reden ontslagen zijn.