LES 59

OVER DE GEBODEN VAN DE H. KERK

NEGEN EN VIJFTIGSTE LES

 

HET EERSTE EN HET TWEEDE GEBOD VAN DE H. KERK

 

515  (3) Zeg het eerste gebod van de H. Kerk.

“Gij zult de verplichte feestdagen vieren als zondag.”

516  (3) Welke zijn in Nederland de verplichte feestdagen?

In Nederland zijn de verplichte feestdagen: Kerstmis, Hemelvaartsdag, Maria ten Hemelopneming en Allerheiligen.

517   (3) Zeg het tweede gebod van de H. Kerk.

“Gij zult op zondagen en verplichte feestdagen de Heilige Mis bijwonen en geen verboden werk doen.”

518(4) Wie zijn verplicht op zon- en feestdagen aan het H. Misoffer deel te nemen?

Allen, die de leeftijd van zeven jaar bereikt hebben, zijn verplicht op zon- en feestdagen aan het Heilig Misoffer deel te nemen, als zij niet om geldige reden verhinderd zijn.

519  (4) Hoe moeten wij op zon- en feestdagen aan het H. Misoffer deelnemen?

Wij moeten op zon- en feestdagen aan het gehele Heilig Misoffer deelnemen en wij moeten het doen met eerbied en aandacht.

520  (4) Wanneer doen wij grote zonde tegen het tweede gebod?

Wij doen grote zonde tegen het tweede gebod, als wij zonder geldige reden:

    1. het H. Misoffer of een gewichtig deel van het H. Misoffer verzuimen;
    2. gedurende lange tijd verboden werk doen.

521  (5) Hoe kunnen wij de zon- en feestdagen bijzonder heiligen?

Wij kunnen de zon- en feestdagen bijzonder heiligen door het ontvangen van de H. Communie, door het deelnemen aan de Hoogmis, liefst in de parochiekerk, en door het bijwonen van het Lof of de Vespers.

522  (?) Wordt de zondag alleen door verboden werken ontheiligd?

De zondag wordt niet alleen door verboden werken ontheiligd, maar ook door lichtzinnige omgang en ongepaste vermaken.