LES 55

VIJF EN VIJFTIGSTE LES

Over het vijfde gebod

EERBIED VOOR HET LEVEN

 

479  (3) Zeg het vijfde gebod.

“Gij zult niet te doden”.

480  (5) Waartoe verplicht ons het vijfde gebod?

Het vijfde gebod verplicht ons tot eerbied voor leven en gezondheid van onszelf en van onze naaste.

481  (?) Wanneer doen wij onszelf kwaad naar het lichaam?

Wij doen onszelf kwaad naar het lichaam, als wij:

  1. met opzet ons lichaam verminken of onszelf het leven benemen;
  2. ons leven of onze gezondheid roekeloos in gevaar brengen.

482  (?) Wanneer doen wij onze naaste kwaad naar het lichaam?

Wij doen onze naaste kwaad naar het lichaam, als wij zonder wettige macht of reden:

  1. hem slaan, verwonden of doden;
  2. zijn leven verkorten of verbitteren.

483  (5) Hoe zondigen wij tegen het vijfde gebod met woorden?

Wij doen onze naaste kwaad naar het lichaam, als wij zonder wettige macht of reden:

  1. hem slaan, verwonden of doden;
  2. zijn leven verkorten of verbitteren.

484  (5) Hoe zondigen wij inwendig tegen het vijfde gebod?

Wij zondigen inwendig tegen het vijfde gebod door gramschap, haat en afgunst.

485  (5) Wat moeten wij doen, wanneer iemand ons kwaad heeft gedaan?

Wanneer iemand ons kwaad heeft gedaan, moeten wij het hem, naar het voorbeeld van Christus, van harte vergeven en mogen wij geen kwaad met kwaad vergelden.

“Nu kwam Petrus naar Hem toe en sprak: Heer, hoe dikwijls moet ik mijn broeder vergeven, die tegen mij meest doet? Tot zeven keer toe? Jezus zei hem: Niet tot zeven keer toe, zegt Ik u, maar tot zeventig maal zeven keer.” (Mt. 18, 21-22)