LES 53

DRIE EN VIJFTIGSTE LES

Over het derde gebod

DE DAG DES HEREN

 

466  (3) Zeg het derde gebod.

“Wees gedachtig, dat gij de Dag des Heren heiligt.”

467  (4) Wat gebiedt het derde gebod?

Het derde gebod gebiedt de dagen te heiligen, die aan God bijzonder zijn toegewijd.

468  (?) Wie heeft de dagen, die aan God bijzonder zijn toegewijd vastgesteld?

De H. Kerk heeft van Christus de macht ontvangen vast te stellen, welke deze dagen zijn en hoe wij ze moeten vieren.

469  (3) Welke dagen heeft de H. Kerk als de dag des Heren vastgesteld?

De H. Kerk heeft als dag des Heren vastgesteld: de Zondag.