LES 51

EEN EN VIJFTIGSTE LES

DE VERERING VAN DE HEILIGEN

 

448  (?) Waarom vereren wij de Heiligen?

Wij vereren de Heiligen omdat Gods genade bijzonder in hen werkt en zij de trouwste dienaren zijn van Christus en onze voorsprekers in de hemel.

449  (4) Waardoor vereren wij de heiligen?

Wij vereren de Heiligen:

  1. door hen aan te roepen en hun feesten te vieren;
  2. door hun beelden en relikwieën te vereren;
  3. vooral door hun voorbeeld na te volgen.

450  (4) Wat zijn relikwieën?

Relikwieën zijn overblijfselen van Heiligen, of voorwerpen, die door hun aanraking geheiligd zijn.

451  (3) Wie moeten wij meer dan alle anderen Heiligen vereren?

Meer dan alle andere Heiligen moeten wij vereren de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria.

“Van nu af prijzen mij zalig alle geslachten; want de Machtige heeft aan mij grote dingen gedaan.” (Lk. 1, 48-49)

Zaterdag – meimaand – oktobermaand.

452  (?) Waarom moeten wij de H. Maagd meer dan alle andere Heiligen vereren?

Wij moeten de H. Maagd meer dan alle andere Heiligen vereren:

  1. omdat Zij de Moeder van God is en ook onze Moeder;
  2. omdat Zij alle engelen en Heiligen in genade en heiligheid overtreft;
  3. omdat Zij de Middelares is van alle genade en door haar moederlijke voorspraak alles van God kan verkrijgen.

Feestdag 31 Mei.

453  (?) Waardoor kunnen wij aan Maria het beste onze kinderlijke liefde betonen?

Wij kunnen aan Maria het best onze kinderlijke liefde betonen:

  1. door met de H. kerk haar feestdagen bijzonder te vieren;
  2. door haar dagelijks als onze Moeder aan te roepen, vooral in bekoringen en gevaren;
  3. bijzonder door haar deugden na te volgen.

Engel des Heren – Rozenkrans – Scapulier.

454  (4) Waarom behoren wij de H. Jozef bijzonder te vereren?

Wij behoren de H. Jozef bijzondere te vereren, omdat Hij de Voedstervader van Jezus is en de Bruidegom van Maria. Hij is de Patroon van de H. Kerk.

19 maart – Beschermfeest van de H. Jozef – Maand maart.