LES 47

ZEVEN EN VEERTIGSTE LES

DE CHRISTELIJKE HOOP

 

402  (?) Wat is de deugd van hoop?

De deugd van hoop is een bovennatuurlijke gave van God, waardoor wij met een vast vertrouwen van God hopen te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade, die wij daarvoor nodig hebben.

“Goed is de Heer voor die op Hem hopen, voor allen, die Hem bezoeken.” (Klaagl. 3, 25)

“Moge de Gods van hoop door het geloof u vervullen met alle vreugde en vrede, opdat gij rijke overvloed van hoop moogt verwerven door de kracht van de Heilige Geest!” (Rom. 15, 13)

Oefening van hoop.

403  (4) Waarom moeten wij hopen met een vast vertrouwen?

Wij moeten hopen met een vast vertrouwen, omdat God almachtig is, oneindig goed voor ons en getrouw in Zijn beloften.

“Onze hulp is in de Naam des Heren,  Die hemel en aarde gemaakt heeft.”(Ps. 124/123, 8)

404  (5) Op wie steunt onze hoop?

Onze hoop steunt op Jezus Christus, Die voor ons de eeuwige zaligheid heeft verdiend.

405  (7) Hoe belijden wij ons vertrouwen in Gods almacht en goedheid?

Wij belijden ons vertrouwen in Gods almacht en goedheid:

    1. door ons gebed in bekoringen, in tegenspoed en gevaren;
    2. door te gepaster tijd, ons vertrouwen in God openlijk uit te spreken.

406  (7) Hoe zondigen wij tegen de hoop?

Wij zondigen tegen de hoop door onverschilligheid, door wanhoop en door vermetel vertrouwen.