LES 45

VIJF EN VEERTIGSTE LES

DE ZONDE

 

377  (4) Wat is zonde?

Zonde is iedere vrijwillige overtreding van de wet van God.

378  (5) Op welke wijze kunnen wij zondigen?

Wij kunnen zondigen door gedachten en begeerten, door woorden en werken en door verzuim.

379  (3) Zijn alle zonden even groot?

Alle zonden zijn niet even groot; er zijn doodzonden en er zijn dagelijkse zonden.

380  (5 )Waarom worden de grote zonden doodzonden genoemd?

De grote zonden worden doodzonden genoemd, omdat zij ons beroven van de heiligmakende genade, die het bovennatuurlijk leven van de ziel is.

381  (5) Wanneer doen wij doodzonde?

Wij doen doodzonde, als wij de wet van God overtreden in een grote zaak met volle kennis en met geheel vrije wil.

382  (4) Wat verliezen wij door de doodzonde?

Door de doodzonde verliezen wij: de heiligmakende genade, het kind schat van Gods en het recht op de hemel.

“Wat baat het de mens, als hij de gehele wereld wint, maar zijn leven verbeurt.” (Mt. 16, 26)

383  (3) Welke straf verdienen wij door de doodzonde?

Door de doodzonde verdienen wij de eeuwige straf van de hel.

384  (5) Wanneer doen wij dagelijkse zonde?

Wij doen dagelijkse zonde:

    1. als wij de wet van God overtreden in een kleine zaak;
    2. als wij de wet van God overtreden in een grote zaak, maar niet met volle kennis of niet met geheel vrije wil.

385  (5) Welk kwaad doet ons de dagelijkse zonde?

De dagelijkse zonde doet ons in de liefde tot God verflauwen en brengt ons langzamerhand tot grotere zonden.

386  (3) Welke straf verdienen wij door de dagelijkse zonde?

Door de dagelijkse zonden verdienen wij tijdelijke straf, die wij hier op aarde of in het vagevuur moeten ondergaan.

387  (5) Welke moet onze houding zijn tegenover de zonde?

Wij moeten de zonde verafschuwen als het ergste, dat ons overkomen kan.

388  (7) Hoe vormen zich in ons de ondeugden?

De ondeugden vormen zich in ons door aan de geneigdheid tot het kwaad telkens toe te geven.

389  (7) Welke zijn de voornaamste ondeugden?

De voornaamste ondeugden zijn deze zeven: hovaardigheid, gierigheid, onkuisheid, nijd, gulzigheid, gramschrap en traagheid.

390  (5) Is een bekoring een zonde?

Een bekoring is geen zonde, zolang wij er niet vrijwillig in toestemmen.

“Laat u niet door het kwade overwinnen, maar overwin het kwade door het goede!” (Rom. 12, 21)

“Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valt! God is getrouw. Hij zal niet toelaten, dat gij boven uw krachten bekoord wordt, maar met de bekoring zal Hij ook het middel geven om ze te kunnen doorstaan.” (1 Kor. 10, 12-13)