LES 44

DERDE GEDEELTE

HOE WIJ ALS CHRISTENEN MOETEN LEVEN

Jezus heeft gezegd: “Ik ben DE WEG” (Joh. 14, 6)

“Wie Mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens bezitten.” (Joh. 8, 12)

 

VIER EN VEERTIGSTE LES

DE CHRISTELIJKE DEUGDEN

 

368  (5) Is het voldoende de leer van Christus te kennen?

Het is niet voldoende de leer van Christus te kennen, maar wij moeten ook volgens die leren leven.

“Niet iedereen, die tot Mij zegt: Heer, Heer, zal binnengaan in het rijk der hemelen; maar wel, die de wil van Mijn Vader volbrengt, Die in de hemelen is.” (Mt. 7, 21)

369  (4)Wanneer leven wij volgens de leer van Christus?

Wij leven volgens de leer van Christus, als wij de geboden onderhouden, zoals Hij ze ons geleerd heeft.

“Wie Mijn geboden heeft en ze onderhoudt, hij is het, die Mij liefheeft.” (Joh. 14, 21)

370  (5) Wanneer onderhouden wij de geboden, zoals Jezus het geleerd heeft?

Wij onderhouden de geboden, zoals Jezus het geleerd heeft, als wij de christelijke deugden beoefenen en de zonden vermijden.

371  (6) Hoe moeten wij de christelijke deugden beoefenen?

Wij moeten de christelijke deugden beoefenen dan niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk; niet uit vrees, maar vooral uit liefde.

“God schonk ons niet een geest van vreesachtigheid, maar van liefde, die voortspruit uit een rein hart, een goed geweten  en een ongeveinsd geloof.” (2 Tim. 1, 7 en 1 Tim. 1, 5)

372  (6) Hoe worden de christelijke deugden onderscheiden?

De christelijke deugden worden onderscheiden in een goddelijke en zedelijke deugden.

373  (6) Welke zijn de goddelijke deugden?

De goddelijke deugden zijn deze drie: het geloof, de hoop en de liefde.

374  (6) Waarom geloof, hoop en liefde goddelijke deugden genoemd?

Geloof, hoop en liefde worden goddelijke deugden genoemd, omdat zij ons onmiddellijk op God richten.

375  (6) Welke deugden noemen wij zedelijke deugden?

Zedelijke deugden noemen wij de deugden, die onze zeden of ons gedrag regelen naar het christelijk geloof.

376  (?) Welke zijn onder de zedelijke deugden de voornaamste of hoofddeugden?

Onder de zedelijke deugden zijn de voornaamste of hoofddeugden deze vier: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid.