LES 43

DRIE EN VEERTIGSTE LES

DE SACRAMENTALIEN

 

364  (7) Wat zijn Sacramentaliën?

Sacramentaliën zijn voorwerpen of handelingen, die de H. Kerk gebruikt, om daardoor krachtens haar gebed vooral geestelijke gunsten te verkrijgen.

365  (7) Wie heeft de Sacramentaliën ingesteld?

De H. Kerk heeft de Sacramentaliën ingesteld.

366  (7) Waarom zijn de Sacramentaliën voor ons van grote waarde?

De Sacramentaliën zijn voor ons van grote waarde, omdat de H. Kerk zelf Gods zegen vraagt over hen, die de Sacramentaliën ontvangen of ze gebruiken.

367  (?) Hoe moeten wij gewijde voorwerpen gebruiken?

Hij moeten gewijde voorwerpen in eerbiedig en met vertrouwen gebruiken. Wij mogen er geen andere kracht aan toekennen, dan ze door de wijding van de H. Kerk bezitten.

Voorbeelden van Sacramentaliën zijn:

de wijding van water, van kaarsen (2 februari), van as (Aswoensdag), van palm (Palmzondag), van H. Oliën (Witte Donderdag)  en van vuur (Paaszaterdag).

De zegeningen van het huis en van de zieke en van verschillende gebruiksvoorwerpen.

“Al wat gij doet, door woord of door daad, doet het in de Naam van Jezus, de Heer, en betuigden dan door Hem aan God de vader uw dank!” (Kol. 3, 17)