LES 42

TWEE EN VEERTIGSTE LES

HET H. SACRAMENT VAN HET HUWELIJK

 

352  (6) Wat is het H. Sacrament van het huwelijk?

Het H. Sacrament van het Huwelijk is het Sacrament, waardoor man en vrouw zich in liefde verenigen, om met de hulp van Gods genade een christelijk gezin te stichten.

353  (5) Wie heeft het Huwelijk ingesteld?

God Zelf heeft het Huwelijk ingesteld in het aards paradijs en Jezus heeft het tot een heilig Sacrament verheven.

354  (6) In welke staat moet het H. Sacrament van het Huwelijk worden ontvangen?

Het H. Sacrament van het Huwelijk moet worden ontvangen in staat van genade.

355  (7) Welke genade ontvangen man en vrouw door het Sacrament van het Huwelijk?

Door het Sacrament van het Huwelijk ontvangen man en vrouw:

  1. vermeerdering van heiligmakende genade;
  2. genade van bijstand om een christelijke huwelijksleven te leiden, elkaar oprecht lief te hebben en hun kinderen goed op te voeden.

356  (6) Wanneer dienen de katholieke man en vrouw elkaar dit Sacrament toe?

De katholieke man en vrouw dienen elkaar dit Sacrament toe, wanneer zij voor de pastoor hun ja-woord uitspreken in, een tegenwoordigheid van twee getuigen.

357  (7) Kan en mag het Huwelijk met iedereen worden aangegaan?

Het Huwelijk kan en mag niet met iedereen worden aangegaan; want er zijn enige beletselen, die het Huwelijk ongeldig maken, en andere beletselen, die het Huwelijk ongeoorloofd maken.

358  (7) Noem enige personen, met wie het Huwelijk niet geldig kan worden aangegaan?

Het Huwelijk kan niet geldig worden aangegaan bijvoorbeeld met niet-gedoopten, met gehuwden, met bloedverwanten en aanverwanten in de verboden geraden.

359  (5) Welk is het voornaamste beletsel, dat het Huwelijk ongeoorloofd maakt?

Het voornaamste beletsel, dat het Huwelijk ongeoorloofd maakt, is het verschil van godsdienst tussen een katholiek en een gedoopte niet-katholiek (gemengd huwelijk).

360  (7) Waarom wordt het gemengd Huwelijk door de H. Kerk zo streng afgekeurd en verboden?

Het gemengd Huwelijk wordt door de H. Kerk zo streng afgekeurd en verboden:

  1. omdat de katholieke man of vrouw daardoor in gevaar komtH het. Geloof te verliezen, of er onverschillig voor te worden;
  2. omdat het zeer moeilijk is in zo’ n huwelijk de kinderen katholiek op te voeden;
  3. omdat het meestal een beletsel is voor het huiselijk geluk.

361  (6) Is het burgerlijk huwelijk voor een katholiek een geldig huwelijk?

Voor een katholiek is het burgerlijk huwelijk geen geldige huwelijk.

362  (5) Waardoor wordt het Huwelijk ontbonden?

Voor een katholiek is het burgerlijk huwelijk geen geldige huwelijk. Het Huwelijk wordt door de dood ontbonden; de echtscheiding voor de Burgerlijke Wet ons ontbindt dus het Huwelijk niet.

363  (7) Welke is de beste voorbereiding tot een gelukkig Huwelijk?

De beste voorbereiding tot een gelukkig Huwelijk is:

  1. een kuis en echt christelijk leven;
  2. een eerbare, niet te langdurige verkering, die wordt begonnen met toestemming van de ouders;
  3. bijzondere het gebed en het dikwijls ontvangen van de H. Sacramenten.