LES 41

EEN EN VEERTIGSTE LES

HET H. PRIESTERSCHAP

 

346  (5) Wat is het H. Priesterschap?

Het H. Priesterschap is het Sacrament, dat aan degenen, die daartoe geroepen zijn, de macht verleent, om het Priesterschap van Christus voort te zetten.

“Doet dit tot Mijn gedachtenis.” (Luk. 22, 19; 1 Kor. 11, 24)

347  (4) Welke is de voornaamste taak van de Priester?

De voornaamste taak van de priester is het H. Misoffer opdragen, de Sacramenten toedienen en de leer van Christus verkondigen.

348  (4) Wie kan het H. Priesterschap toedienen?

Alleen de Bisschop kan het H. Priesterschap toedienen.

349  (?) Wat ontvangt de wijdeling door het H. Priesterschap?

Door het H. Priesterschap ontvangt de wijdeling:

    1. een eeuwigdurend merkteken, waardoor hij deelachtig wordt aan het Priesterschap van Christus;
    2. vermeerdering van heiligmakende genade en genade van bijstand, om een goed dienaar van Christus en de H. Kerk te zijn.

350  (?) Waarom behoren wij God vurig om heilige en waardige priesters te bidden?

Wij behoren God vurig om heilige en waardige priesters te bidden, omdat deze veel doen voor de eer van God en het heil van de zielen.

Quatertemperdagen – Priesterdonderdag – Priesterzaterdag.

“Jezus bad: Zoals Gij Mij in de wereld hebt gezonden, zo heb Ik ook hen in de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij in de waarheid geheiligd mogen zijn.” (Joh. 17, 18-19)

351  (?) Wat zijn de gelovigen aan hun priesters verschuldigd?

De gelovigen zijn aan hun priesters, als dienaren en gezanten van God, eerbied en gehoorzaamheid verschuldigd en zij moeten in hun levensonderhoud voorzien.

Het H. Priesterschap wordt toegediend door de handoplegging en het gebed van de Bisschop; daarbij reikt deze aan de wijdeling de tekenen van zijn macht en vaardigheid over.