LES 39

NEGEN EN DERTIGSTE LES

DE AFLATEN

332  (5) Wat is een aflaat? 

Een aflaat is een kwijtschelding van tijdelijke straffen, die de H. Kerk ons verleent buiten de Biecht.

333  (6) Wordt door de aflaten de zonde zelf vergeven?

Door de aflaten wordt niet de zonde zelf vergeven, maar worden alleen tijdelijke straffen kwijtgescholden, die na de vergiffenis der zonden zijn overgebleven.

334  (?) Wat past de H. Kerk op ons toe, als zij ons aflaten verleent?

Als de H. Kerk ons aflaten verleent, past zij op ons toe de oneindige voldoeningen van Jezus Christus en de overvloedige voldoeningen van de Heiligen.

335  (5) Hoeveel soorten aflaten zijn er?

Er zijn twee soorten aflaten: volle aflaten en gedeeltelijke aflaten.

336  (5) Wat verkrijgen wij door een volle aflaat?

Door een volle aflaat verkrijgen wij kwijtschelding van alle straffen der reeds verkregen zonden.

337  (?) Wat moeten wij doen om een aflaat te verdienen?

Om een aflaat te verdienen, moeten wij:

    1. in staat van genade zijn;
    2. de mening hebben om een aflaat te verdienen;
    3. de voorgeschreven werken doen.

338  (6) Kunnen wij de aflaten toepassen op de zielen in het vagevuur?

Wij kunnen de aflaten toepassen op de zielen in het vagevuur, als de H. Kerk niet uitdrukkelijk anders bepaalt.

“Ik draag U al de werken op, die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot Uw eer en tot zaligheid van mijn ziel, en ik wil de aflaten verdienen, die er aan verbonden zijn.”