LES 37

ZEVEN EN DERTIGSTE LES

DE BELIJDENIS EN DE VOLDOENING

 

313  (4) Welke zonden moeten wij biechten?

Wij moeten alle doodzonden biechten, die wij nog niet in een goede Biecht beleden hebben, omdat Jezus Christus dat wil.

“Wanneer wij onze zonden belijden, dat is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Joh. 1, 9)

314  (4) Is het noodzakelijk ook de dagelijkse zonden te biechten?

Dagelijkse zonden biechten is niet noodzakelijk, maar wel nuttig.

“Allen immers struikelen wij op vele punten.” (Jak 3, 2)

315  (4) Waarom is het niet noodzakelijk dagelijkse zonden te biechten?

Het is niet noodzakelijk dagelijkse zonden te biechten, omdat zij ook zonder de Biecht kunnen worden vergeven.

316  (4) Waarom is het nuttig dagelijkse zonden te biechten?

Het is nuttig dagelijkse zonden te biechten, omdat de Biecht het beste middel is tegen de zonde.

317  (5) Is het voldoende alleen te biechten welke doodzonden wij gedaan hebben?

Het is niet voldoende alleen te biechten, welke doodzonden wij gedaan hebben; wij moeten er ook het getal en de nodige omstandigheden bijzeggen.

318  (5) Welke zonde doen wij, als wij vrijwillig, b.v. uit vrees of schaamte, een doodzonde in de Biecht verzwijgen?

Als wij vrijwillig, bijv. uit vrees of schaamte, een doodzonde in de Biecht verzwijgen, doen wij een grote zonde van heiligschennis; wij krijgen dan ook geen vergiffenis van de andere zonden, die wij wel gebiecht hebben.

319  (?) Hoe zullen wij in de Biecht alle vrees of schaamte gemakkelijk overwinnen?

Wij zullen in de Biecht gemakkelijk alle vrees of schaamte overwinnen, als wij hieraan denken:

    1. de biechtvader bekleedt de plaats van Christus, die vol liefde is jegens de zondaars;
    2. het is beter onze zonden nu in het geheim te belijden dan later er ons eeuwig over te moeten schamen;
    3. de biechtvader is tot volstrekte geheimhouding verplicht.

320  (?) Wat moet men doen als men vrijwillig een doodzonde verzwegen heeft?

Als men vrijwillig een doodzonde verzwegen heeft, moet men:

    1. die verzwegen doodzonde biechten en ook alle doodzonden, die men na de laatste goede Biecht gedaan heeft;
    2. zeggen hoe dikwijls men intussen onwaardig heeft gebiecht, gecommuniceerd of andere Sacramenten onwaardig heeft ontvangen.

321  (5) Is de Biecht goed, als men na een ernstig gewetensonderzoek een doodzonde vergeten heeft?

Als men na een ernstig gewetensonderzoek een doodzonde vergeten heeft, is de Biecht goed en wordt ook de vergeten doodzonde vergeven.

322  (5) Moet men de vergeten doodzonde nog biechten?

Men moet de vergeten doodzonde, die men zich later herinnert, in de eerstvolgende Biecht belijden.

323  (3) Wat is de voldoening?

De voldoening of penitentie is een gebed of een ander goed werk, dat de priester ons oplegt tot uitboeting van de tijdelijke straffen.

324  (4) Hoe behoren wij de penitentie te volbrengen?

Wij behoren de penitentie in de geest van boete zo goed mogelijk te volbrengen, omdat zij ons in de Biecht als boetewerk is opgelegd.