LES 35

VIJF EN DERTIGSTE LES

HET H. SACRAMENT VAN DE BIECHT

 

294  (4) Wat is het H. Sacrament van de Biecht?

Het H. Sacrament van de Biecht is het Sacrament, waarin Christus de zonden, die na het Doopsel bedreven zijn, door de priesterlijke macht vergeeft.

295  (3) Wanneer heeft Jezus het H. Sacrament van de Biecht ingesteld?

Jezus heeft het H. Sacrament van de Biecht ingesteld op de dag van Zijn Verrijzenis.

“Hij blies over de Apostelen en sprak: Ontvangt de Heilige Geest, wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven; wier zonden gij behoudt, hun zijn ze behouden.” (Joh. 20, 22-23)

296  (3) Wanneer worden de zonden in de Biecht vergeven?

De zonden worden in de Biecht vergeven, als de priester de absolutie geeft.

297  (3) Wat wordt er van de biechteling vereist?

Van de biechteling wordt vereist berouw, belijdenis en voldoening.

298  (?) Wat krijgen wij door het H. Sacrament van de Biecht?

Door het H. Sacrament van de Biecht verkrijgen wij:

    1. vergiffenis van de zonden en kwijtschelding van de eeuwige straf;
    2. gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de tijdelijke straffen;
    3. de heiligmakende genade of vermeerdering daarvan;
    4. genade van bijstand om niet meer te zondigen.

299  (4) Wie moeten biechten?

Biechten moeten allen, die na het H. Doopsel een doodzonde gedaan hebben.

300  (4) Is het aan te raden dikwijls te biechten?

Het is aan te raden regelmatig en dikwijls te biechten; en vooral moet men zo spoedig mogelijk biechten als men in doodzonde gevallen is.

301  (4) Is het aan te raden een vaste biechtvader te hebben?

Het is aan te raden een vaste biechtvader te hebben, want deze kan ons geweten het beste leiden.