LES 34

VIER EN DERTIGSTE LES

DE VERERING VAN HET H. SACRAMENT DES ALTAARS

 

291  (5) Waarom is het H. Sacrament des Altaars het heiligste Sacrament?

Het H. Sacrament des Altaars is het heiligste Sacrament, omdat Christus Zelf daarin tegenwoordig is, met Zijn Godheid en geheel Zijn mensheid, dezelfde, die in de hemel verheerlijkt is.

292  (4) Hoelang blijft Christus in het H. Sacrament tegenwoordig?

Christus blijft in het H. Sacrament tegenwoordig, zolang de gedaante van brood en wijn blijft bestaan.

293  (?) Hoe behoren wij Christus in het H. Sacrament bijzonder te vereren?

Wij behoren Christus in het H. Sacrament bijzonder te vereren:

    1. door eerbiedig te zijn in de kerk;
    2. door te groeten als wij voorbij de kerk gaan;
    3. door hem in de loop van de dag te bezoeken;
    4. door het lof en de processie bij te wonen.

Witte Donderdag – H. Sacramentsdag. Veertigurengebed.