LES 33

DRIE EN DERTIGSTE LES

DE H. EUCHARISTIE ALS SACRAMENT:

HET H. SACRAMENT DES ALTAARS

 

277  (4) Hoe noemen wij de H. Eucharistie als Sacrament?

Wij noemen de H. Eucharistie als Sacrament: het H. Sacrament des Altaars.

278  (4) Wanneer ontvangen wij de H. Eucharistie als Sacrament?

Wij ontvangen de H. Eucharistie als Sacrament, als wij te communie gaan.

279  (4) Wat ontvangen wij in de H. Communie?

In de H. Communie ontvangen wij het Lichaam en Bloed van Christus als voedsel voor het bovennatuurlijk leven van onze ziel.

280  (?) Welke genade geeft ons de H. Communie?

  1. De H. Communie verenigt ons inniger met Christus en door Hem met elkaar;
  2. zij vermeerdert in ons de heiligmakende genade;
  3. zij zuivert ons van de dagelijkse zonde en behoedt ons voor de doodzonde.

“Wie Mijn Vlees eet en Mijn Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.” (Joh. 6, 56)

“Omdat het één Brood is, daarom zijn wij, hoe talrijk ook, één lichaam, want allen hebben wij deel aan het éne Brood.” (1 Kor. 10, 17)

281  (?) Wat werkt de H. Communie nog meer uit in onze ziel?

  1. De H. Communie verzwakt onze boze neigingen en geeft ons lust en kracht tot het goede;
  2. zij is het onderpand van onze glorievolle verrijzenis.

“Wie Mijn Vlees eet en Mijn Bloed drinkt, heeft het eeuwige leven, en Ik zal hem op de jongste dag doen verrijzen.” (Joh. 6, 54)

282  (3) Wat wordt vereist om waardig te communiceren?

Om waardig te communiceren wordt vereist, dat wij:

  1. in staat van genade zijn;
  2. gedurende de drie laatste uren vóór de H. Communie niets eten en in het laatste uur vóór de H. Communie niets drinken, behalve gewoon water. Water mogen wij altijd drinken.

NOTA BENE
De huidige regel is, dat wij één uur vóór de heilige Communie niet eten en drinken.

283  (4) Mogen wij te Communie als wij een doodzonde gedaan hebben?

Als wij een doodzonde hebben gedaan, mogen wij niet te Communie gaan zonder eerst te biechten; zelfs een volmaakt berouw is dus niet voldoende.

“Laat ieder zichzelf onderzoeken, en dan eerst eten van het brood en drinken van de kelk. Hij eet en drinkt zich een oordeel, zo hij het Lichaam niet naar waarde beoordeelt.” (1 Kor. 11, 28-29)

284  (4) Wat voor een zonde doet hij, die onwaardig communiceert?

Hij die onwaardig communiceert, doet een doodzonde van heiligschennis.

“Wie op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des Heren drinkt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren.” (1 Kor. 11, 27)

285  (5) Zijn de dagelijkse zonden een beletsel om te communiceren?

De dagelijkse zonden zijn geen beletsel om te communiceren, maar wie er geen berouw over heeft, ontvangt minder vruchten van de H. Communie.

286  (5) Wanneer mogen wij de H. Communie ontvangen zonder nuchter te zijn?

Wij mogen de H. Communie ontvangen zonder nuchter te zijn:

  1. als wij in gevaar zijn van sterven;
  2. in ziekte: dan mogen wij steeds de geneesmiddelen gebruiken, welke de dokter ons voorschrijft en ook alle dranken, behalve alcohol.

287  (3) Wat is de beste voorbereiding op de H. Communie?

De beste voorbereiding op de H. Communie is het deelnemen aan het H. Misoffer.

288  (3) Wat moeten wij doen om met veel vrucht te communiceren?

Om met veel vrucht te communiceren moeten wij onze voorbereiding en dankzegging goed verzorgen.

289  (5) Wanneer zijn wij verplicht de H. Communie te ontvangen?

Wij zijn verplicht de H. Communie te ontvangen:

  1. ééns in het jaar gedurende de Paastijd;
  2. als wij in gevaar zijn van sterven.

290  (4) Waarvoor moeten wij vooral zorgen, als wij veelvuldig de H. Communie ontvangen?

Als wij veelvuldig de H. Communie ontvangen, waartoe de H. Kerk ons bijzonder aanspoort, moeten wij vooral zorgen, dat onze eerbied en Godsvrucht niet verminderen.