LES 32

TWEE EN DERTIGSTE LES

DE PLECHTIGHEDEN VAN HET H. MISOFFER

 

267  (3) Hoe wordt het H. Misoffer ingedeeld?

Het H. Misoffer wordt ingedeeld in de Voormis en de Offermis.

268  (4) Wat behoren wij te doen tijdens de Voormis?

Tijdens de Voormis bereiden wij ons voor op het Offer door gebed en het luisteren naar Gods Woord.

269  (3) Welke zijn de drie voorname delen van de Offermis?

De drie voorname delen van de Offermis zijn: de offerande van brood en wijn, de consecratie en de nuttiging.

270  (4) Wat gebeurt er bij de offerande?

Bij de offerande worden brood en wijn aan God aangeboden en toegewijd, omdat zij weldra zullen veranderd worden in het H. Lichaam en Bloed van Christus.

271  (3) Wat behoren wij te doen bij de offerande?

Bij de offerande bieden wij ons zelf aan God aan met al onze voornemens en werken.

272  (4) Welk is het voornaamste deel van het H. Misoffer?

Het voornaamste deel van het H. Misoffer is de consecratie, want door de consecratie wordt brood en wijn veranderd in het Lichaam en Bloed van Christus en wordt het Kruisoffer op onbloedige wijze opgedragen.

273  (3) Wat behoren wij te doen bij de consecratie?

Bij de consecratie dragen wij met Christus ons zelf op aan God de Vader.

274  (3) Wat gebeurt er bij de nuttiging?

Bij de nuttiging ontvangen de priester en de gelovigen het H. Lichaam en Bloeds van Christus als offerspijze.

“Is de kelk der zegening, die wij zegenen, geen deelgenootschap aan het Bloed van Christus; is het brood, dat wij breken, geen deelgenootschap aan het Lichaam van Christus.” (1 Kor. 10, 16)

275  (4) Voor draagt de priester het H. Misoffer op?

De priester draagt het H. Misoffer op voor de levende en overleden gelovigen en voor het heil van de gehele wereld.

276  (?) Wie delen vooral in de vruchten van het H. Misoffer?

In de vruchten van het H. Misoffer delen vooral:

    1. zij, die aan het H. Misoffer deelnemen;
    2. zij, die daarbij de H. Communie ontvangen;
    3. zij, voor wie de priester een intentie heeft gemaakt.