LES 31

EEN EN DERTIGSTE LES

DE H. EUCHARISTIE ALS OFFER:

HET H. MISOFFER

 

257  (4) Wat is het H. Misoffer?

Het H. Misoffer is hetzelfde Offer als het Kruisoffer van Christus, maar op onbloedige wijze opgedragen door de priester.

“Van de opgang der zon tot aan haar ondergang is Mijn Naam groot onder alle volkeren en op iedere plaats wordt aan Mijn Naam een reine offerande gebracht.” (Mal. 1, 11)

258  (4) Waarom is het H. Misoffer hetzelfde Offer als het Kruisoffer?

Het H. Misoffer is hetzelfde Offer als het Kruisoffer, omdat Offeraar en Offergave in beide dezelfde zijn.

259  (3) Wanneer draagt Christus zichzelf op in het H. Misoffer?

Christus draagt Zichzelf op in het H. Misoffer op het ogenblik van de consecratie.

260  (3) Wat is er op het altaar vóór de consecratie?

Vóór de consecratie is er op het altaar brood en wijn.

261  (3) Wat is er op het altaar ná de consecratie?

Na de consecratie is er op het altaar het Lichaam en Bloed van Christus, Christus zelf.

262  (4) Blijft er na de consecratie nog brood en wijn over?

Na de consecratie blijft er geen brood of wijn over, maar alleen de gedaante van brood en wijn.

263  (4) Wat verstaan wij door de gedaanten van brood en wijn?

Door de gedaanten van brood en wijn verstaan wij de kleur, de geur, de smaak en alles, wat onze zintuigen waarnemen van brood en wijn.

264  (4) Is Christus onder elke gedaante geheel tegenwoordig?

Onder de gedaante van brood en ook onder de gedaante van wijn is Christus geheel tegenwoordig.

265  (5) Als de priester de H. Hostie breekt, wordt dan ook Christus Zelf verdeeld?

Als de priester de H. Hostie breekt, wordt niet Christus Zelf verdeeld, maar alleen de gedaante van brood; Christus blijft onder ieder deel geheel tegenwoordig.

266  (?) Met welk doel wordt het H. Misoffer opgedragen?

Het H. Misoffer wordt opgedragen:

    1. om God te aanbidden;
    2. om Hem voor de ontvangen weldaden te bedanken;
    3. om voor onze zonden en zondestraffen voldoening te schenken;
    4. om nieuwe genade en weldaden af te smeken.