LES 30

DERTIGSTE LES

DE H. EUCHARISTIE

 

250  (4) Wat is de H. Eucharistie?

De H. Eucharistie is het Offer en het Sacrament, waarin Jezus Christus zelf, onder de gedaanten van brood en wijn Zich offert, genuttigd wordt en tegenwoordig blijft.

251  (4) Wanneer heeft Jezus de H. Eucharistie ingesteld?

Jezus heeft de H. Eucharistie ingesteld op de avond vóór Zijn lijden bij het laatste Avondmaal.

Witte Donderdag.

252  (4) Welke woorden sprak Jezus over het brood?

Jezus sprak over het brood: “Neemt en eet, Dit is Mijn Lichaam, dat voor u wordt overgeleverd.”

253  (4) Welke woorden sprak Jezus over de kelk met wijn?

Jezus sprak over de kelk met wijn: “Drinkt allen hieruit. Dit is Mijn Bloed, dat vergoten wordt voor de vergeving der zonden.”

254  (4) Door welke woorden gaf Jezus aan Zijn Apostelen de macht de H. Eucharistie te vieren?

Jezus gaf aan Zijn Apostelen die macht door de woorden: “Doet dit tot Mijn gedachtenis.”

255  (5) Wat gebeurde er door de woorden van Jezus: “Dit is Mijn Lichaam – Dit is Mijn Bloed?”

Door de woorden van Jezus “Dit is Mijn Lichaam – dit is Mijn Bloed” werden brood en wijn veranderd in Zijn H. Lichaam en Bloed, en droeg Jezus op onbloedige wijze Zijn Kruisoffer op.

256  (?) Met welk doel heeft Jezus de H. Eucharistie ingesteld?

Jezus heeft de H. Eucharistie ingesteld:

    1. om Zich in het H. Misoffer voortdurend voor ons op te offeren en ons te herinneren aan Zijn H. Lijden;
    2. om in de H. Communie het voedsel voor het bovennatuurlijk leven van onze ziel te zijn;
    3. om altijd onder ons tegenwoordig te zijn.

“Zo dikwijls gij dit Brood eet en de Kelk drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij wederkomt.” (1 Kor. 11, 26)