LES 3

DERDE LES

GOD, SCHEPPER, HEER EN BESTUURDE VAN HEMEL EN AARDE

 

23.   (3) Waarom noemen wij God Schepper?

Wij noemen God Schepper, omdat Hij alles heeft gemaakt alleen door Zijn almachtige wil.

24.   (4) Waarom heeft God alles geschapen?

God heeft alles geschapen om Zijn grootheid en liefde te tonen.

25.   (4) Waarom noemen wij God Heer?

Wij noemen God Heer, omdat alles aan Hem toebehoort.

26.   (5) Wat doet God na de schepping voor de wereld?

Na de schepping behoudt en bestuurt God de wereld.

27.   (5) Wat wil zeggen: God behoudt de wereld?

God behoudt de wereld wil zeggen: God doet door Zijn almacht de wereld voortbestaan.

28.   (5) Wat wil zeggen: God bestuurt de wereld?

God bestuurt de wereld wil zeggen: God leidt alles tot het doel, waartoe Hij de wereld geschapen heeft.

29.   (3) Hoe noemen wij de zorg van God voor de wereld?

De zorg van God voor de wereld noemen wijde goddelijke Voorzienigheid.

30.   (6) Welk voordeel geeft ons de gedachte aan Gods Voorzienigheid?

De gedachte aan Gods Voorzienigheid troost en bemoedigt ons in lijden en tegenspoed en doet ons altijd op God vertrouwen.
“Werpt op Hem al uw bekommernis, want Hij draagt zorg voor u.”1 Petr. 5, 7

31.  (5) Als God voor alles zorgt, hoe komt het dan, dat er zoveel ellende op aarde is?

Dat er zoveel ellende op aarde is, komt door de zonde.

32.   (3) Welke zijn de voornaamste schepselen?

De voornaamste schepselen zijn de engelen en de mensen.
“Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, het mensenkind, dat Gij voor hem zorgt? Toch hebt Gij hem weinig minder bedacht dan de engelen.”Ps. 8, 5-6.