LES 29

NEGEN EN TWINTIGSTE LES

HET H. VORMSEL

 

243  (3) Wat is het H. Vormsel?

Het H. Vormsel is het Sacrament, waardoor de Heilige Geest op bijzondere wijze in ons komt, om ons te versterken in het geloof.

“Ze waren alleen maar gedoopt. Nu legden de Apostelen hun de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest.” (Hand. 8, 16-17)

244  (3) Wie dient het H. Vormsel toe?

De Bisschop dient het H. Vormsel toe, maar in stervensgevaar doet dat de pastoor in zijn parochie.

245  (6) Is het H. Vormsel volstrekt nodig om in de hemel te komen?

Het H. Vormsel is niet volstrekt nodig om in de hemel te komen, maar wie het niet ontvangt, mist een zeer grote genade.

246  (7) Wat krijgen wij in het H. Vormsel?

In het H. Vormsel krijgen wij:

  1. een eeuwigdurend merkteken en vermeerdering van heiligmakende genade, die ons maken tot volwasen christenen;
  2. de Heilige Geest, die ons op bijzondere wijze zalft met Zijn zeven gaven;
  3. genade van bijstand om in ons leven standvastig voor Christus te getuigen.

247  (7) Hoe moeten wij in ons leven voor Christus getuigen?

Wij moeten in ons leven voor Christus getuigen:

  1. door een echt christelijk leven, ook in het openbaar;
  2. door apostolaat te beoefenen;
  3. door, als dit nodig is, voor Hem te strijden en zelfs het martelaarschap te ondergaan.

248  (3) Wat wordt er vereist, om het H. Vormsel waardig te ontvangen?

Om het H. Vormsel waardig te ontvangen, wordt vereist, dat wij in staat van genade zijn.

249  (4) Waarom worden ons bij het H. Doopsel en het H. Vormsel namen van heiligen gegeven?

Bij het H. Doopsel en het H. Vormsel worden ons namen van heiligen gegeven om ons onder hun bescherming te stellen en ons op te wekken hun deugden na te volgen.

De Bisschop dient het H. Vormsel als volgt toe: Hij smeekt over alle vormelingen de Heilige Geest af; daarna legt hij aan ieder van hen de hand op, zalft hem het voorhoofd met chrisma, terwijl hij zegt: “Ik teken u met het teken van het Kruis, en sterk u met het chrisma van het heil in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”