LES 25

VIJF EN TWINTIGSTE LES

DE HEMEL, DE HEL EN HET VAGEVUUR

 

Art. 12. “Het eeuwig leven. Amen.”

 

193  (4) Wat is de hemel?

De hemel is de plaats, waar de rechtvaardigen een eeuwige rust en een eeuwig geluk genieten door het aanschouwen en beminnen van God.

“Thans zijn we reeds kinderen Gods; maar nog is het niet openbaar geworden, wat we zullen zijn. Dan zullen we aan Hem gelijk zijn, want wij zullen Hem zien, zoals Hij is.” 1 Joh. 3, 2.

194  (3) Wie gaan naar de hemel?

Naar de hemel gaan zij, die sterven in staat van genade, en niets meer te boeten hebben.

195  (5) Zal ook het lichaam delen in het geluk van de hemel?

Ook het lichaam zal delen in het geluk van de hemel, na het laatste oordeel.

“En niet alleen de schepping, ook wijzelf, die de eerste vruchten van de Geest reeds bezitten, verzuchten in ons binnenste, vurig verlangend naar het (volmaakte kindschap, de verlossing van ons lichaam.” Rom. 8, 23.

196  (5) Zullen alle rechtvaardigen een even groot geluk hebben?

Alle rechtvaardigen zullen niet een even groot geluk hebben, maar iedereen zal loon ontvangen volgens zijn verdiensten.

“Want de Zoon des mensen zal met Zijn engelen komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, en dan zal Hij iedereen volgens zijn werken vergelden.” Mt. 16, 27.

197  (4) Wat is de hel?

De hel is de plaats waar de verdoemden gestraft worden door het eeuwig gemis van God en de pijnen van het helse vuur.

“Als uw hand u ergert, houw ze af. Het is beter verminkt het (eeuwige) leven binnen te gaan dan met twee handen naar de hel te gaan, naar het onuitblusbaar vuur.” Mt. 9, 42.

198  (3) Wie gaan aar de hel?

Naar de hel gaan zij, die sterven in staat van doodzonde.

199  (5) Zal ook het lichaam delen in de straf van de hel?

Ook het lichaam zal delen in de straf van de hel, na het laatste oordeel.

200  (5) Hoe wordt het eeuwig lot van de zondaren genoemd?

Het eeuwig lot van de zondaren wordt genoemd: de eeuwige verdoemenis.

201  (5) Zullen alle verdoemde even groot lijden hebben?

Alle verdoemden zullen niet even groot lijden hebben, maar iedereen zal straf ontvangen volgens zijn schuld.

202  (4) Wat is het vagevuur?

Het vagevuur is de plaats, waar de zielen van de rechtvaardigen door het lijden haar zondestraffen moeten uitboeten.

203  (3) Wie gaan naar het vagevuur?

Naar het vagevuur gaan zij, die sterven in staat van genade, maar nog niet zijn bevrijd van alle zondestraffen.

204  (5) Hoe lang blijven de zielen in het vagevuur?

De zielen blijven in het vagevuur, totdat zij door het lijden haar zondestraffen hebben uitgeboet, of door de hulp van anderen verlost worden.