LES 24

VIER EN TWINTIGSTE LES

DE DOOD EN DE VERRIJZENIS

 

Art. 11. “De Verrijzenis van het lichaam”.

 

184  (4) Wat betekent de dood voor een christen?

Voor een christen betekent de dood de overgang naar een beter leven.

“Voor mij is leven Christus en sterven winst. Ik verlang er naar te vertrekken en bij Christus te zijn.” Fil. 1, 21, 23.

185  (4) Wanneer zullen wij sterven?

Wanneer wij zullen sterven weten wij niet; daarom zegt Jezus ons: “Weest bereid, want ge kent dag noch uur”.

186  (5) Wat gebeurt er bij de dood?

Bij de dood wordt de ziel van het lichaam gescheiden; de ziel wordt terstond geoordeeld en het lichaam vergaat tot stof, maar zal eenmaal daaruit verrijzen.

187  (4) Hoe wordt het oordeel genoemd, dat de ziel terstond na de dood ondergaat?

Het oordeel, dat de ziel terstond na de dood ondergaat, wordt genoemd het bijzonder oordeel.

188  (4) Waarheen gaat de ziel na het bijzonder oordeel?

Na het bijzonder oordeel gaat de ziel naar de hemel, naar de hel of naar het vagevuur.

189  (5) Wat doet de H. Kerk voor ons na onze dood?

Na onze dood draagt de H. Kerk het H. misoffer op voor onze zielerust en begraaft ons lichaam in gewijde aarde.

190  (6) Wat betekent de verrijzenis van de doden?

De verrijzenis van de doden betekent, dat de lichamen van de overledenen door Jezus Christus weer met hun zielen verenigd zullen worden en levend uit het graf zullen opstaan.

191  (6) Hoe zullen de lichamen van de rechtvaardigen verrijzen?

De lichamen van de rechtvaardigen zullen verrijzen in heerlijkheid en gelijken op het verheerlijkt lichaam van Christus.

“Wij verwachten uit de hemel de Verlosser Jezus Christus, de Heer, die ons vernederd lichaam zal herscheppen en gelijk maken aan Zijn verheerlijkt lichaam.” Fil. 3, 20.21.

192  (?) Hoe zullen de lichamen van de verdoemden verrijzen?

De lichamen van de verdoemden zullen verrijzen in schande, met het afschuwelijk kenteken van de eeuwige verwerping.