LES 22

TWEE EN TWINTIGSTE LES

DE GEMEENSCHAP VAN DE HEILIGEN

 

175  (6) Wat verstaan wij onder de gemeenschap van de heiligen?

Onder de gemeenschap van de heiligen verstaan wij de bovennatuurlijke eenheid, die er in Christus bestaat tussen de leden van de strijdende, de lijdende en de zegevierende Kerk.

176  (5) Wie behoren tot de strijdende Kerk?

Tot de strijdende Kerk behoren de gelovigen op aarde.

177  (5) Wie behoren tot de lijdende Kerk?

Tot de lijdende Kerk behorende zielen in het vagevuur.

178  (5) Wie behoren tot de zegevierende Kerk?

Tot de zegevierende Kerk behoren de zaligen in de hemel.

179  (5) Waardoor helpen de gelovigen op aarde elkander?

De gelovigen op aarde helpen elkander door gebeden, goede werken en offers, maar vooral door het H. Misoffer.

“Draagt elkanders lasten; zo zult gij de wet van Christus volbrengen.” Gal. 6, 2.

180  (5) Waardoor helpen wij de zielen in het vagevuur?

Wij helpen de zielen in het vagevuur door gebeden, goede werken, offers en aflaten, maar vooral door het H. Misoffer.

Allerzielen: 2 november.

181  (5) Waardoor helpen ons de zaligen in de hemel?

De zaligen in de hemel helpen ons door hun voorspraak bij God.

Allerheiligen: 1 november.