LES 21

EEN EN TWINTIGSTE LES

DE PRIESTERLIJKE MACHT VAN DE KERK

 

172  (5) Aan wie heeft Christus de Priesterlijke macht in Zijn Kerk gegeven?

Christus heeft de Priesterlijke macht in Zijn Kerk gegeven aan Zijn Apostelen en aan hun opvolgers en medehelpers.

173  (5) Is Christus zelf niet de eeuwige Hogepriester?

Christus Zelf is en blijft de eeuwige Hogepriester, maar Hij doet al Zijn priesters delen in Zijn eeuwig Priesterschap.

174  (5) Hoe oefent de H. Kerk de Priesterlijke macht uit?

De H. Kerk oefent de Priesterlijke macht uit door het H. Misoffer op te dragen, de Sacramenten toe te dienen, door te wijden en te zegenen en door uit naam van de gelovigen te bidden.

“God heeft ons door Christus de bediening der Verzoening toevertrouwd.” 2 Kor. 5, 18.

“Zó moet men ons beschouwen: als dienaars van Christus en beheerders van Gods geheimenissen.” 1 Kor. 4, 1.