LES 20

TWINTIGSTE LES

DE GODDELIJKE OVERLEVERING EN DE H. SCHRIFT

 

163  (5) Waaruit weet de H. Kerk, wat Christus heeft geleerd?

Wat Christus heeft geleerd, weet de Heilige Kerk uit de goddelijke Overlevering en de Heilige Schrift.

164  (5) Wat verstaan wij onder de Goddelijke Overlevering?

Onder de goddelijke Overlevering verstaan wij de geopenbaarde waarheden, die door de Apostelen mondeling zijn geleerd en door de Heilige Kerk tot ons zijn gekomen.

165  (5) Wat verstaan wij onder de H. Schrift?

Onder de Heilige Schrift op de Bijbel verstaan wij de heilige boeken, die onder bijzondere ingeving van de Heilige Geest geschreven zijn en door de Heilige Kerk tot ons gekomen zijn.

166  (5) Hoe worden de boeken van de H. Schrift verdeeld?

De boeken van de Heilige Schrift worden verdeeld in de boeken van het Oude en de boeken van het Nieuwe Testament.

167  (5) Welke heilige boeken behoren tot het Oude Testament?

Tot het Oude Testament behoren die heilige boeken, die voor de komst van Christus geschreven zijn.

168  (5) Welke heilige boeken behoren tot het Nieuwe Testament?

Tot het Nieuwe Testament behoren de heilige boeken die na de komst van Christus geschreven zijn.

169  (6) Hoe kennen wij met zekerheid de goddelijke Overlevering en ook de H. Schrift?

Wij kennen met zekerheid  de goddelijke Overlevering en ook de H. Schrift alléén door de H. Kerk.

170  (6) Mogen wij de H. Schrift lezen?

Wij mogen de H. Schrift lezen, als de uitgave kerkelijk is goedgekeurd.

171  (?) Is het lezen van de H. Schrift nuttig?

Het lezen van de H. Schrift is nuttig en vertroostend, omdat in de H. Schrift de Heilige Geest tot ons spreekt, Die het Licht is van de heilige Kerk en de Bron van alle waarheid.

“De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord, dat komt uit de mond van God.” Mt. 4, 4.

“De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de gerechtigheid.”2 Tim. 3, 16.