LES 2

TWEEDE LES

EEN GOD IN DRIE PERSONEN

 

017.   (3) Wat belijden wij door de woorden van het Kruisteken?

Door de woorden van het Kruisteken belijden wij, dat er in God drie Personen zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

018.   (3) Hoe weten wij, dat er in God drie Personen zijn?

Dat er in God drie personen zijn, weten wij, omdat Jezus zelf ons dat geleerd heeft.

019.  (3) Is ieder van deze drie Personen werkelijk God?

Ieder van deze drie Personen is werkelijk God: de Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God.

020.   (6) Waarom zijn de drie goddelijke Personen één God?

De drie goddelijke Personen zijn één God, omdat Zij alle drie één en hetzelfde goddelijk Wezen hebben.

021.   (4) Is de ene goddelijke Persoon iets meer dan de andere goddelijke Persoon?

Nee, de drie goddelijke Personen zijn alle drie even volmaakt.

022.   (3) Hoe noemen wij de ene God in drie Personen?

De éne God in drie Personen noemen wij de Allerheiligste Drieëenheid of Drievuldigheid.

“De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.”2 Kor. 13, 13. Het Feest van de Allerheiligste Drieëenheid wordt gevierd op de 1e zondag na Pinksteren.

Wij belijden ons geloof in de Allerheiligste Drieëenheid door: het Kruisteken en het “Eer aan de Vader”.