LES 19

NEGENTIENDE LES

HET LEERGEZAG VAN DE H. KERK

 

156  (5) Wie heeft Jezus tot leraren in de Kerk aangesteld?

Jezus heeft tot leraren in de Kerk aangesteld de Paus en de Bisschoppen.

157  (5) Kan de H. Kerk dwalen, wanneer zij ons de leer van Christus meedeelt?

Wanneer de Heilige Kerk ons de leer van Christus meedeelt, kan zij niet dwalen; zij is in de geloofsleer en zedenleer onfeilbaar.

158  (5)  Waardoor is de H. Kerk in de geloofsleer en de zedenleer onfeilbaar?

De Heilige Kerk is in de geloofsleer en zedenleer onfeilbaar door de bijzondere bijstand van de Heilige Geest.

159  (6) Wie bezitten het onfeilbaar leergezag in de H. Kerk?

Het onfeilbaar leergezag in de Heilige Kerk bezitten de Paus afzonderlijk en de Bisschoppen gezamenlijk, in vereniging met de Paus.

“Wie U hoort, hoort Mij, en wie U versmaadt, versmaadt Mij.” Lk. 10, 16.

160  (6) Wanneer is de Paus onfeilbaar?

De Paus in onfeilbaar, wanneer hij als hoofd van de Heilige Kerk een beslissende uitspraak doet over geloof of zeden en alle christenen de verplichting oplegt die uitspraak aan te nemen.

“En ik, Ik zeg u: Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik Mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.” Mt. 16,18.

“De Apostelen en de oudsten kwamen bijeen, om deze zaak te onderzoeken. Toen men het niet eens kon worden, stond Petrus op en sprak tot hen. Nu zweeg de hele vergadering.” Hand. 15, 6.7, 12.

161  (6) Wat is een dogma?

Een dogma is een geloofswaarheid, die het leergezag van de Heilige Kerk door een onfeilbare uitspraak aan ons leert.

162  (6) Wie zijn ketters?

Ketters zijn zij, die wel gedoopt zijn en zich christenen blijven noemen, maar hardnekkig een of meer geloofswaarheden verwerpen.