LES 16

ZESTIENDE LES

DE HEILIGE GEEST

 

Art. 8. “Ik geloof in de Heilige Geest”.

 

127  (5) Welke gave heeft Christus na Zijn Hemelvaart het eerst geschonken?

Na Zijn Hemelvaart heeft Christus het eerst de beloofde Heilige Geest gezonden.

Feestdag: Hoogfeest van Pinksteren, 50ste dag na Pasen.

128  (3) Hoe is de Heilige Geest op het Pinksterfeest neergedaald?

De Heilige Geest is op het Pinksterfeest neergedaald in de gedaante van vurige tongen.

129  (5) Wat werkte de Heilige Geest in de Apostelen uit op het Pinksterfeest?

Op het Pinksterfeest verlichtte de Heilige Geest de Apostelen en gaf hun moed en kracht om de leer van Christus aan alle volkeren te verkondigen.

130  (?) Is de Heilige Geest alleen aan de Apostelen geschonken?

De Heilige Geest is niet alleen aan de Apostelen geschonken; volgens de belofte van Jezus is Hij voor altijd als een Trooster en een Kracht van Boven geschonken aan geheel de Heilige Kerk.

131  (6) Wat doet de Heilige Geest voor de Kerk?

De Heilige Geest bestuurt en heiligt de Kerk en bewaart voor dwaling; Hij is de Ziel van de Kerk.

132  (6) Wat doet de Heilige Geest voor alle gelovigen?

De Heilige Geest woont in alle gelovigen, die in staat van genade zijn; Hij heiligt hen naar ziel en lichaam en leidt hen als kinderen van God door het leven.

“Allen toch, die door Gods Geest worden geleid, zijn kinderen Gods.” Rom. 8, 14.

“Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u woont en Die gij van God hebt ontvangen?” 1 Kor. 6, 19.

“De Geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen zijn van God.” Rom. 8, 16.

“De Geest komt ook onze zwakheid te hulp, Hij smeekt zelf voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” Rom. 8,26.

133(6) Waarom moeten wij de Heilige Geest bijzonder vereren?

Wij moeten de Heilige Geest bijzonder vereren omdat Hij de heiligende Kracht is in de Kerk en in ons.

Wij vereren de Heilige Geest door het gebed: “Kom, Heilige Geest vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.”