LES 15

VIJFTIENDE LES

JEZUS CHRISTUS ONZE RECHTER

 

Art. 7. “Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden”.

 

122  (4) Wanneer zal Christus terugkomen?

Christus zal terugkomen bij het einde van de wereld, om alle mensen gezamenlijk te oordelen. Dit oordeel wordt genoemd het algemeen oordeel of het laatste oordeel.

“Hij is door God aangesteld als Rechter over levenden en doden.” Hand. 10, 42.

“De Vader heeft het oordeel geheel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon zouden eren.” Joh. 5, 22.23.

123  (4) Wanneer zal het algemeen oordeel plaats hebben?

Het algemeen oordeel zal plaats hebben op het einde van de wereld, maar de dag is onbekend.

124  (?) Wat zal aan het algemeen oordeel voorafgaan?

Aan het algemeen oordeel zal voorafgaan:

    1. de geweldig vervolging van de antichrist;
    2. de ondergang van de wereld;
    3. de verrijzenis van de doden.

125  (?) Wat zal Christus bij het algemeen oordeel tot de rechtvaardigen zeggen?

Bij het algemeen oordeel zal Christus tot de rechtvaardigen zeggen: “Komt gezegenden van Mijn Vader; neemt bezit van het rijk, dat voor u bereid is van de grondvesting der wereld af”.

126  (?) Wat zal Christus bij het algemeen oordeel tot de verdoemden zeggen?

Bij het algemeen oordeel zal Christus tot de verdoemden zeggen: “Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur”.