LES 14

VEERTIENDE LES

DE HEMELVAART VAN JEZUS

 

Art. 6. “Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader”.

 

117  (3) Wanneer is Jezus ten hemel opgestegen?

Jezus is ten hemel opgestegen op de veertigste dag na Zijn Verrijzenis.

Feest: Hemelvaartsdag.

118  (4) Hoe is Jezus ten hemel opgestegen?

Jezus is door eigen macht ten hemel opgestegen in het bijzijn van Zijn Apostelen en vele leerlingen.

119  (6) Wat bedoelen wij met: Jezus zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader?

Daarmee bedoelen wij, dat Jezus ook als mens deelt in de macht en de heerlijkheid van God.

“Als gij met Christus verrezen zijt, zoekt dan de dingen van hierboven, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand.” Kol. 3, 1

120  (6) Hoe noemen wij de macht, die Christus voor altijd bezit?

De macht, die Christus voor altijd bezit, noemen wij het eeuwig Koningschap van Christus.

Feest van Christus Koning: laatste zondag van oktober.

121  (6) Wat doet Christus voor ons in de hemel?

In de hemel is Christus onze Middelaar bij de Vader. Hij bidt er altijd voor ons als onze Hogepriester.

“Kinderen, ik schrijf u dit, opdat gij niet zoudt zondigen. En mocht iemand zondigen, dan hebben wij bij de Vader een helper: Jezus Christus, de Gerechte. Hij is een verzoening voor onze zonden, en niet voor de onze alleen, maar ook voor die van de gehele wereld.” Joh. 2, 1, 2.