LES 13

DERTIENDE LES

DE VERRIJZENIS VAN JEZUS

 

Art. 5. “Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden”.

 

110  (4) Waar bleef de ziel van Jezus na Zijn dood?

De ziel van Jezus is na Zijn dood in het voorgeborchte nedergedaald.

111  (4) Wat is het voorgeborchte?

Het voorgeborchte is de plaats, waar de zielen van de rechtvaardigen hun verlossing door Jezus moesten afwachten.

112  (3) Is het lichaam van Jezus in het graf gebleven?

Het lichaam van Jezus is niet in het graf gebleven, maar Jezus is verrezen.

113  (5) Hoe is Jezus verrezen?

Jezus verenigde Zelf Zijn ziel met Zijn lichaam en stond onsterfelijk en verheerlijkt uit het gesloten graf op.

114  (3) Wanneer is Jezus verrezen?

Jezus is verrezen op de derde dag na Zijn dood, op zondagmorgen.

115  (3) Wanneer vieren wij de Verrijzenis van Jezus?

De Verrijzenis van Jezus vieren wij op het hoogfeest van Pasen.

116  (?) Wat deed Jezus na zijn Verrijzenis?

Na Zijn Verrijzenis verscheen Jezus gedurende veertig dagen herhaaldelijk aan Zijn Apostelen en leerlingen, sprak met hen over de H. Kerk en beloofde hun de H. Geest te zenden.

“Door veel bewijzen heeft Hij getoond, dat Hij ook na Zijn lijden nog leefde; gedurende veertig dagen verscheen Hij hun herhaaldelijk en sprak met hen over het Koninkrijk Gods.” Hand. 1, 3

“Wij geloven in Hem, die uit de doden heeft opgewekt Jezus onze Heer, die overgeleverd werd om onze ongerechtigheden en opgewekt om onze rechtvaardiging.” Rom. 4, 24 en 25