LES 11

ELFDE LES

HET OPENBAAR LEVEN VAN JEZUS

 

93   (3) Wanneer begon Jezus Zijn openbaar leven?

Jezus begon zijn openbaar leven, toen Hij ongeveer dertig jaar oud was.

94   (?) Wat deed Jezus bij het begin van Zijn openbaar leven?

Bij het begin van zijn openbaar leven liet Jezus Zich door Johannes dopen in de Jordaan. Daarna vastte Hij veertig dagen en nachten in de woestijn en werd Hij door de duivel bekoord.

95   (4) Wat deed Jezus gedurende Zijn openbaar leven?

Gedurende Zijn openbaar leven preekte Jezus Zijn heilige leer. Hij stelde twaalf Apostelen aan en stichtte de H. Kerk.

96   (4) Wat deed Jezus om te laten zien, dat Hij door God de Vader was gezonden?

Om te laten zien, dat Hij door God de Vader als Godmens was gezonden, deed Jezus veel wonderen door eigen macht in het bijzijn van veel mensen.

97   (4) Welk is het grootste wonder van Jezus?

Het grootste wonder van Jezus is, dat Hij door eigen macht van de dood opstond, gelijk Hij voorspeld had.