LES 10

TIENDE LES

DE JEUGD VAN JEZUS CHRISTUS EN ZIJN VERBORGEN LEVEN

 

86   (4) Hoe heeft God de geboorte van Zijn Zoon bekend gemaakt?

God heeft de geboorte van Zijn Zoon bekend gemaakt aan de herders van Bethlehem door een engel en aan de Wijzen uit het Oosten door een wonderbare ster.

Feestdag: De Verschijning des Heren of Driekoningen: 6 januari.

87   (4) Wanneer werd Jezus in de tempel aan God opgedragen?

Jezus werd in de tempel aan God opgedragen op de veertigste dag na Zijn geboorte.

Feestdag van Maria Lichtmis: 2 februari.

88   (4) Door wie is Jezus kort na zijn geboorte vervolgd?

Kort na zijn geboorte is Jezus vervolgd door de wrede koning Herodes, die het goddelijk Kind zocht te doden.

89   (?) Hoe ontkwam Jezus aan de vervolging van Herodes?

Jezus ontkwam aan de vervolging van Herodes doordat St. Jozef op bevel van een engel met het goddelijk Kind en Zijn Moeder naar Egypte vluchtte.

90   (4) Waar woonde Jezus na zijn terugkomst uit Egypte?

Na zijn terugkomst uit Egypte woonde Jezus te Nazareth in de eenvoudige woning van Jozef en Maria.

Feest van de H Familie: zondag na Driekoningen.

91   (5) Wat leerde Jezus ons op twaalfjarige leeftijd in de tempel?

Jezus leerde ons op twaalfjarige leeftijd in de tempel, dat wij Gods heilige Wil boven alles moeten stellen.

“Waarom hebt gij Mij gezocht? Wist Gij dan niet, dat ik bij Mijn Vader moest zijn?” Lk. 2, 49.

92   (4) Wat voor een leven leidde Jezus te Nazareth?

Jezus leidde te Nazareth een verborgen leven van gebed en arbeid, en vooral van gehoorzaamheid.

“Hij was hun onderdanig. En Jezus nam toe in wijsheid en jaren, en in welgevalligheid bij God en de mensen.” Lk. 2, 51, 52.