LES 1

EERSTE GEDEELTE

OVER DE GELOOFSBELIJDENIS VAN DE APOSTELEN

OF

DE TWAALF ARTIKELEN VAN HET GELOOF

Jezus heeft gezegd: “Ik ben de Waarheid” (Joh. 14, 6)

“Wie luistert naar mijn Woord, en in Hem gelooft, die Mij heeft gezonden, hij heeft het eeuwig leven” (Joh. 5, 24)

 

EERSTE LES

Art. 1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde

005   (3) Wie is God?

God is onze Vader, Die in de Hemel woont.

006   (5) Waaruit weten wij, dat God bestaat?

Dat God bestaat, weten wij:

    1. uit de openbaring, die vooral Jezus ons gedaan heeft.
    2. ook uit alles wat geschapen is.

007   (3) Is er meer dan één God?

Er is maar één God.

008   (6) Kunnen wij God zien?

Wij kunnen God niet zien, want Hij heeft geen lichaam; Hij is de oneindig volmaakte Geest.

“Niemand heeft ooit God gezien. De ééngeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader rust, heeft Hem verkondigd.” Joh. 1, 18.

009   (6) Waarom noemen wij God oneindig volmaakt?

Wij noemen God oneindig volmaakt, omdat Hij alle goed eigenschappen zonder beperking bezit.

010   (4) Heeft God altijd bestaan?

God heeft altijd bestaan: Hij is eeuwig.

“Aan de Koning der eeuwen, de onvergankelijk, onzichtbare enige God: eer en glorie in de eeuwen der eeuwen. Amen.” 1 Tim. 1, 17

011   (4) Kan God alles?

God kan alles, Hij is almachtig.

012   (3) Waar is God?

God is in de hemel, op aarde en op alle plaatsen: Hij is overal.

013   (4) Weet en ziet God alles?

God weet en ziet alles, het goed, maar ook het kwade: Hij is alwetend.

014   (4) Is God rechtvaardig?

God is rechtvaardig: naar verdienste beloont Hij het goede en straft Hij het kwade.

015   (4) Is God barmhartig?

God is barmhartig: Hij vergeeft graag aan de zondaar, die berouw heeft.

016   (4) Is God goed?

God is goed: Hij bemint ons met een oneindige liefde, en al het goede komt van Hem.

“God is liefde.” Joh. 4,8