INLEIDING

INLEIDING

 

001   (3) Waartoe zijn wij op aarde?

Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hiernamaals gelukkig te zijn.

“Vrees God en onderhoud zijn geboden; dat is de gehele mens.” (Pred. 12, 13)

002   (3) Wie heeft ons geleerd, hoe wij God moeten dienen?

Hoe wij God moeten dienen, heeft vooral Jezus Christus ons geleerd.

“Jezus sprak: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” (Joh. 14, 6)

003   (5) Hoe moeten wij naar de leer van Jezus Christus luisteren?

Wij moeten naar de leer van Jezus Christus luisteren met groot geloof en diepe eerbied.

004   (5) Waar vinden wij wat Jezus Christus ons geleerd heeft?

Wat Jezus Christus ons geleerd heeft, vinden wij in de leer van de H. Kerk; een korte samenvatting daarvan geeft de Katechismus.