Les 42 (11-12 jaar) De deugden

Les 42

De deugden

Alle mensen hebben goede eigenschappen en allemaal hebben we ook verkeerde eigenschappen. De goede eigenschappen noemen we deugden, de verkeerde noemen we ondeugden. De goede eigenschappen helpen ons om goed te leven.
Een christen kan goede eigenschappen hebben. Dat noemen we dan christelijke deugden. Iemand die de christelijke deugden beoefent, leeft zoals Christus het ons heeft geleerd.
Christelijke deugden zijn eigenschappen die ons helpen om te leven zoals Christus het ons heeft geleerd.
We hebben geleerd dat er geboden zijn die over God gaan en geboden die over de mensen gaan. Er zijn ook verschillende soorten deugden. Er zijn goddelijke deugden. Goddelijke deugden zijn deugden die ons helpen om goed met God om te gaan. Er zijn ook zedelijke deugden.
Zedelijke deugden zijn deugden die ons helpen goed met de mensen om te gaan.
Er bestaan drie goddelijke deugden. Ze hebben te maken met God en onszelf. Dat begrijp je meteen, wanneer je hoort welke de goddelijke deugden zijn.
De goddelijke deugden zijn geloof, hoop en liefde.
We geloven in God, we hopen en vertrouwen op God en we houden van God.
Geloven is een belangrijke goddelijke deugd.
De deugd van geloof is een geschenk van God, waardoor we mogen geloven in God en alles wat Jezus ons over God heeft geleerd. Zonder deze deugd kunnen we niet op God hopen en kunnen we ook niet van God houden.
Daarom bidden we regelmatig de oefening van geloof.
De deugd van hoop is ook belangrijk, want daardoor hebben we altijd vertrouwen, ook als het moeilijk wordt.
We hopen namelijk dat God voor alles zorgt.
We hopen op de eerste plaats dat we in de hemel komen.
De deugd van hoop is een geschenk van God, waardoor we vast op God vertrouwen.
Daarom bidden we regelmatig de oefening van hoop.
De belangrijkste deugd is de deugd van liefde. Door de liefde worden we met God verbonden. We horen bij God en willen ook graag bij God zijn. Door de liefde tot God willen we ook van alle mensen houden.
De deugd van liefde is een geschenk van God, waardoor we van God het meeste houden en van alle mensen evenveel als van onszelf.
Daarom bidden we regelmatig de oefening van liefde.
Er zijn veel zedelijke deugden. Het zijn alle deugden die zorgen dat we leven zoals Christus het ons heeft geleerd. De voornaamste zedelijke deugden noemen we de hoofddeugden.
De hoofddeugden zijn: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid.

——————————————————————————————————————

Wat zijn christelijke deugden?
Christelijke deugden zijn eigenschappen die ons helpen om te leven zoals Christus het ons heeft geleerd.

Wat zijn goddelijke deugden?
Goddelijke deugden zijn deugden die ons helpen om goed met God om te gaan.

Wat zijn zedelijke deugden?
Zedelijke deugden zijn deugden die ons helpen goed met de mensen om te gaan.

Welke zijn de goddelijke deugden?
De goddelijke deugden zijn geloof, hoop en liefde.

Wat is de deugd van geloof?
De deugd van geloof is een geschenk van God, waardoor we mogen geloven in God en alles wat Jezus ons over God heeft geleerd.

Wat is de deugd van hoop?
De deugd van hoop is een geschenk van God, waardoor we vast op God vertrouwen.

Wat is de deugd van liefde?
De deugd van liefde is een geschenk van God, waardoor we van God het meeste houden en van alle mensen evenveel als van onszelf.

Welke zijn de hoofddeugden?
De hoofddeugden zijn: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid.

————————————-

Om zelf te lezen:
Lees in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, vers 60 tot 71.

We maken een voornemen:
We proberen goede eigenschappen te krijgen en onze slechte eigenschappen te overwinnen.
We vragen God ons daarbij te helpen.

Oefening van geloof
Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie Personen, de Vader, de Zoon en de heilige Geest; dat God de Zoon voor ons is mensgeworden en aan het kruis gestorven; dat Gij het goede loont en het kwade straft.
Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof!

Oefening van hoop
Oneindig goede God, ik hoop, door de verdiensten van Jezus Christus, van U te verkrijgen: de eeuwige zaligheid en alle genaden die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop!

Oefening van liefde
God van Liefde, ik bemin U boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde!

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments