24 januari: Heilige Franciscus van Sales

Frans wordt in het jaar 1567 geboren in een kasteel dat Sales heet. Daarom noemen we hem Franciscus van Sales. Hij wordt door zijn ouders heel goed opgevoed. Wanneer Frans wat ouder is geworden en naar school gaat, vraagt hij om bij de Jezuïeten naar de school te mogen. Daar krijgt hij een heel goede opleiding. Daar staan veel scholen van de Jezuïeten om bekend.Wanneer hij eindexamen heeft gedaan, gaat hij naar Parijs en Padua. Hij studeert er rechten. Dan kun je advocaat worden, of rechter, of notaris. De studenten die Frans leert kennen, leven niet allemaal even netjes. Daar gaat Frans over nadenken. Heeft hij bij de paters niet iets heel anders geleerd? Hij gaat dikke boeken lezen. En dan weet hij het. Hij wil priester worden. Hij gaat veel bidden en vasten en heel hard studeren.De vader van Frans heeft heel andere gedachten over de toekomst van zijn zoon. Daar laat Frans zich niet door ompraten. Hij zal niet in dienst gaan van een rechtbank. Hij wil God gaan dienen. Wanneer hij priester wordt gewijd wil de bisschop hem een voorname functie geven. Frans is toch van deftige mensen. Maar dat wil Frans niet. Hij wil de mensen naar God brengen. Hij heeft immers gezien, hoe slecht sommige mensen leven.

Nu moet je nog iets weten. Frans is priester in Zwitserland, in de buurt van het meer van Genève. Zoek dat maar eens op in je atlas. Wanneer je nu kijkt wanneer Frans is geboren, en je hebt al geschiedenis gehad, dan weet je dat er in Zwitserland heel veel mensen zijn weggegaan uit de Kerk. Ze hebben een nieuw geloof leren kennen. Dat heet het protestantisme. De katholieken en de protestanten zijn in die tijd heel erge vijanden van elkaar. Soms maken ze elkaar zelfs dood. Daarom is het voor Frans best wel eens gevaarlijk om tussen al die protestanten te gaan preken. Maar Frans gaat er toch op af. In vier jaar tijd heeft hij een geweldig werk verricht. Meer dan 70.000 mensen komen weer terug naar de katholieke Kerk.

De paus heeft natuurlijk over deze dappere priester gehoord. Daarom maakt hij hem bisschop in de stad, waar ook de belangrijkste leiders van de protestanten wonen. Hij wordt bisschop van Genève. Overal gaat de nieuwe bisschop preken, hij gaat aan de kinderen godsdienstles geven. Tegelijk schrijft hij heel knappe boeken. Ook zorgt hij dat de jongens die priester willen worden naar een goede school kunnen. Zo krijgen de mensen ook goede priesters.

Natuurlijk zijn er altijd mensen die deze goede bisschop niet kunnen uitstaan. Ze vertellen lelijke dingen over hem. Wordt bisschop Frans nu kwaad? Nee, hij gaat juist heel veel van deze mensen houden. Daar snappen ze niets van. Maar als ze zien dat de bisschop het echt meent, gaan ze ook van hem houden. En zo brengt hij weer mensen bij God.

Op een dag leert bisschop Frans een heel goede vrouw kennen. Ze heet Johanna Francisca de Chantal. Samen met haar sticht hij een kloostergemeenschap van vrouwen. Ze gaan zich vooral bezig houden met zieken en arme mensen. Later gaan deze zusters zich vooral toeleggen op het opvoeden van meisjes. Bisschop Frans weet nog, hoe goed de Jezuïeten voor hem waren. Nu gunt hij jonge meisjes ook zo’n goede opvoeding. Later zal dit voorbeeld heel belangrijk worden voor een andere heilige, die we nog leren kennen. Dat is Don Bosco. Hij heeft ook een mannelijk klooster gesticht voor de opvoeding van jongens. Uit eerbied voor Franciscus van Sales noemt Don Bosco deze paters de Salesianen.

Ook voor geleerde mensen heeft bisschop Frans gezorgd. Hij laat hen bij elkaar komen om samen na te denken over heel geleerde dingen. Zo kunnen deze geleerde mensen elkaar helpen.Wanneer de bisschop in het jaar 1622 op reis is in Frankrijk, krijgt hij in Lyon een beroerte. De heilige bisschop sterft en wordt in een van de kloosters van zijn zusters begraven. Omdat Franciscus van Sales zo knap was, heeft de paus hem tot kerkleraar uitgeroepen. Hij is ook patroon van de katholieke journalisten en van de katholieke schrijvers.

We vieren het feest van de heilige bisschop Franciscus op 24 januari.

God-Vader, bisschop Franciscus heeft veel van U en van de mensen gehouden. Hij werd nooit kwaad, als mensen hem kwaad deden. Help ons ook, goed voor andere mensen te zijn, nu en ook straks als we groot zijn. Amen.