LES 56

ZES EN VIJFTIGSTE LES

Over het zesde en negende gebod

DE CHRISTELIJKE KUISHEID

 

486  (3) Zeg het zesde gebod.

“Gij zult geen onkuisheid doen.”

487  (3) Zeg het negende gebod.

“Gij zult geen onkuisheid begeren.”

488  (6) Waarom moeten wij kuis leven?

Wij moeten kuis leven:

    1. omdat wij ons lichaam niet mogen gebruiken tegen de bedoelingen van God;
    2. omdat ons lichaam een lidmaat is van Christus en een tempel van de Heilige Geest.

“God heeft ons niet tot onreinheid geroepen, maar tot heiligheid. Wie dit veracht, veracht God zelf, die ook aan u Zijn Heilige Geest heeft geschonken.” (1 Tess. 4, 7-8)

489  (?) Wat verbiedt het zesde gebod?

Het zesde gebod verbiedt alle uitwendige zonden van onkuisheid; het verbiedt ook onzedige handelingen, blikken, gesprekken, gezangen en lectuur, toneel- en filmvoorstellingen, die tot onkuisheid kunnen leiden.

490  (5) Wat verbiedt het negende gebod?

Het negende gebod verbiedt alle inwendige zonden van onkuisheid, namelijk onkuise begeerten en vrijwillig behagen in onkuise gedachten.

491  (5) Hoe beschermen wij het best de kuisheid?

Wij beschermen het beste de kuisheid, als wij alle vrijwillige onzedige gedachten en gedragingen vermijden en zorgen voor zedige kleding.

492  (5) Welke weldaden zijn aan een kuis leven verbonden?

De kuisheid sterkt onze wil, doet ons hart openstaan voor al het goede en schone en geeft ons een grote zielevrede.

493  (5) Welke zijn de gevolgen van de onkuisheid?

De onkuisheid vernietigt de onschuld en brengt de mens tot vele andere zonden.

494  (?) Wat moeten wij doen om kuis te leven?

Om kuis te leven moeten wij vooral de gevaarlijke gelegenheden vermijden, de versterving beoefenen, dikwijls biechten en communiceren en een grotere grote godsvrucht onderhouden tot de Heilige Maagd Maria.

495  (?) Wat is een machtige steun om kuis te leven?

Een machtige steun om kuis te leven, is: ons door onze ouders en door een vaste biechtvader laten leiden, en zonder vrees aan hen om raad vragen.