Jaar C, Opdracht in de tempel

Opdracht in de tempel — Lichtmis — Lc 2,22-40
Lichtmis is het oudste van alle Mariafeesten, gevierd op 2 februari. Beter gezegd: het oudste Christusfeest met een uitgesproken mariaal accent. Maar hoe mooi en betekenisvol ook, dit blijft een nevenaccent. De sterkste klemtoon van het feest ligt bij het eerste bezoek van Jezus aan de tempel van Jeruzalem, hetgeen wordt begrepen en geduid als de vervulling van de oude Messiaanse profetie van Malcachi: Hij die komt in de naam des Heren, zal bij zijn komst aanstonds zijn heiligdom binnentreden.
Ondertussen echter is het vrome christendom toch maar — iets te veel en tot in de naamgeving toe — de aandacht blijven toespitsen op de kerkgang van de moeder, de veertigste dag na de geboorte. Lucas zegt: zoals voorgeschreven door de wet van Mozes.
Misschien is Lucas zelf mee de aanleiding geweest tot deze dubbelzinnigheid. Blijkbaar verwart hij trouwens zelf ook sommige wetten van Mozes met elkaar. Het eerste vers van deze perikoop verwijst naar de reinigingsritus, zoals omschreven in het boek Leviticus. Maar daar reeds gaat Lucas in de fout. In Leviticus heeft de ritus enkel met de moeder te maken, niet met het kind dat helemaal niet gereinigd hoeft te worden, zoals hij schrijft: ‘Toen de tijd aanbrak waarop Maria én haar kind volgens de wet van Mozes gereinigd moesten worden…’
In het volgende evangelievers gaat het over een ander wetsvoorschrift uit het andere oude boek Exodus dat wél het kind betreft: de eerstgeboren zoon die aan Jahwe de Heer moest worden toegewijd. Het offeren van het koppel tortelduiven is dan weer afkomstig uit Leviticus.
Ofwel is het Lucas die de teksten door elkaar gooit, ofwel waren ze in Jezus’ tijd, zoals wel meer gebeurt, routinematig tot één ritus samengesmolten. Dan rijst er een ander probleem, als je de tekst van Exodus van dichterbij bekijkt.
`Jahwe sprak tot Mozes: wijd Mij alle mannelijke eerstgeborenen toe, want zij behoren Mij toe.’ Mozes legt dit als volgt uit aan het volk: ‘Omdat Jahwe u met krachtige hand uit Egypte heeft weggeleid en daartoe alle eerstgeborenen van de Egyptenaren heeft gedood, daarom moet gij al het mannelijke dat de moederschoot opent, aan Jahwe offeren en elke eerstgeboren zoon vrijkopen.’

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments